Linka bezpečí | Co řeší dětské krizové linky v zahraničí?

Co řeší dětské krizové linky v zahraničí?

Na začátku listopadu se v Torontu uskutečnila 9. celosvětová konference dětských linek důvěry. Je to jedinečné setkání více než 150 zástupců dětských linek, které se koná každý druhý rok. O co nevlídnější a mrazivější vládlo počasí v Kanadě, o to vřelejší a zapálenější byly diskuse uvnitř konferenčních sálů.

Technologie jako příležitosti i hrozby

Hlavním tématem letošního setkání bylo využití moderních technologií dětskými linkami, aby co nejvíce dokázaly snížit práh dostupnosti pro děti. Moderní IT a komunikační technologie jsou v současném světě takovou metaforou ohně. Ten je velmi dobrým sluhou, ale extrémně nebezpečným pánem. Stejně tak se na technologický pokrok dívají i dětské linky. Nebezpečí spojené s používáním internetu a sdílení velkého množství osobních dat je celosvětovým problémem. Linky napříč kontinenty hlásí navyšování počtu kontaktů právě kvůli internetu. Na druhou stranu je využívání nových technologií dětskými linkami přímo nutností. Již delší dobu linky totiž registrují trend snižování počtu kontaktů přes telefon a nárůst počtu dětí, které linky kontaktují přes kanály, které umožňují psanou formu komunikace. Velmi dobrým příkladem je trend komunikace s dětskými linkami prostřednictvím chatové aplikace nebo SMS zprávy. Právě kanadská linka na konferenci prezentovala  novinku SMS poradenství, kterou do svých služeb zavedla tento rok.

Citlivé údaje se musí chránit!

V návaznosti na využívání kontaktu dětí s linkami prostřednictvím nových komunikačních kanálů se objevuje další závažné téma – ochrana citlivých údajů. Dětské linky musí extrémně dbát na bezpečné uložení a správu údajů o svých klientech. Servery linek jsou přímo prošpikované intimními a citlivými údaji. Nabízí se otázky, jak zodpovědně tyto údaje analyzovat prostřednictvím moderních technologických nástrojů, aby se výstupy daly použít ve prospěch všech dětí. Dětské linky se totiž díky těmto analýzám mohou stát důležitým zrcadlem pro společnost a stát se mocným dětským hlasem, který upozorňuje na aktuální problémy.

Kde jsou děti? Na sociálních sítích! Tak tam musí být i dětské linky!

Dětské linky se taktéž masivně učí využívat sociální sítě pro svou prezentaci a komunikaci směrem k dětem a komunitě. Tady se ukazuje velká potřeba zapojit právě mládež, pro kterou je on-line život přirozenou součástí. Právě mladí vědí, co je na sociálních sítích in, co je out a mohou se stát pro linky dobrými rádci a posly sdělení, že každé dítě má právo na lehce dostupnou pomoc a má právo být vyslyšeno.

Inspirace pro nás? Rozhodně!

Inspiraci na konferenci si samozřejmě našla i Linka bezpečí, protože chceme být i nadále linkou, která následuje potřeby dětí. Chceme nabízet dostupné služby způsoby, které jsou pro dnešní děti přirozené. Chceme se i nadále věnovat internetové bezpečnosti. A chceme být i nadále v České republice respektovaným hlasem dětských starostí.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání