Podcast

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky "Na tenké Lince" je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.


Moderátorkou Vám bude Radka Liebezeitová, která vystudovala Vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP a pracovala v oboru s lidmi s tělesným znevýhodněním v zahraničí. Později se věnovala personalistice v mezinárodních společnostech. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR a na PVŠPS studovala Psychoterapeutickou fakultu. Vedle Linky bezpečí pracuje také ve škole pro děti s kombinovaným postižením a vede vlastní terapeutickou praxi.

Partneři projektu: 
Media Marketing Services, ČSOB, Nadace O2, Nadace ČEZ, Colonnade Insurance S.A.
 


 
Přínosný poslech.

Podcast je dostupný přímo na stránce níže, dále na Anchor a v těchto aplikacích:

  

 
Nejnovější díly:

Sebepoškozování - co bere a přináší?

V tomto dílu se zaměříme na fenomén pro mnohé rodiče nepochopitelný, někdy zaměňovaný za vzdor, za módu. Co vlastně sebepoškozování je, co dětem dává, proč k němu přistupují a jaká má rizika? Proč jej ještě před 15 lety Linka bezpečí vůbec neevidovala a proč nejde jednoduše zatáhnout za „ruční brzdu“? Podíváme se i na to, jak takový hovor na Lince bezpečí probíhá a jak dále postupujeme.

HOST: Mgr. Kateřina Lišková je současnou vedoucí Linky bezpečí. Na Lince působí již od roku 1997. Na svou pozici se vypracoval postupně jako konzultant na telefonu, sociální pracovnice a lektorka. Dále vedla online služby, kde zastřešovala e-mailovou a chat poradnu. Katka vystudovala sociální práci a občanský sektor na univerzitách v Praze a Hradci Králové.
 


Kyberšikana - pohledem krizové intervence na Lince bezpečí.

Téma, které ve společnosti stále rezonuje. Zároveň je třeba si přiznat, že nelze očekávat zásadní ústup a vyřešení jednou provždy. Naopak. I proto je zde Linka bezpečí. Podívejme se na kyberšikanu právě z jejího pohledu. Dotkneme se tipů jak postupovat, zda je možná prevence. Kde je hranice vnímání co není a již šikana je. Jaký je rozdíl v dopadu na oběť u šikany fyzické a právě v kyberprostoru.

HOST: Mgr. Kateřina Lišková je současnou vedoucí Linky bezpečí. Na Lince působí již od roku 1997. Na svou pozici se vypracoval postupně jako konzultant na telefonu, sociální pracovnice a lektorka. Dále vedla online služby, kde zastřešovala e-mailovou a chat poradnu. Katka vystudovala sociální práci a občanský sektor na univerzitách v Praze a Hradci Králové.
 


Nadměrné používání mobilního telefonu u dospělých. Vliv na život a rodinu.

Dětem jsme se již s touto problematikou v našem podcastu věnovali. Ale jak je to u dospělých? Rodiče jsou vzory, což platí právě i při používání mobilního telefonu. Dokážeme jako rodič správně reflektovat rozdíly v potřebách dítěte a dospělého při používání technologií? Lze používání v rámci rodiny spojit a těžit z něj? Jsme ochotni přijmout, kde je správná hranice? A je možné ji vůbec definovat? Otázek je jistě více. Pojďme se jim věnovat v tomto díle podcastu.

HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí.
 


Rozvod - a jak ho sdělit dětem?

Rozvod  rodičů není akt, který můžeme považovat za něco, co naším životem jen tak bezbolestně projde. Je ztrátou pro rodiče i pro děti. Rozvod rodiče většinou uvrhá do emocí, jdou na povrch stará zranění, nezpracovaná témata (z dětství, z manželského soužití atp.). Rodiče mohou být  často zahlceni sami sebou a dítě je vlastně vláčeno něčím, co vlastně nechce, ztrácí jistoty a pevnou půdu pod nohama. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že rodiče jsou zodpovědní za to, jak rozvod ve vztahu k dětem bude probíhat a jak moc  je  poznamená. Nelze z toho tedy vyjmout práci na svém osobní rozvoji (opoutání se od partnera atp.) Jak rozvodem dítě provést? Jak situaci dětem sdělit? Nejen na tyto otázky odpovíme v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.
 


Rodičovská linka - co nabízí a pro koho je určena?
Každý rodič, prarodič, nebo pedagog se jistě ocitl v situaci, kdy se cítil na pokraji sil a nevěděl co dál. Je to zcela normální. Správné je vyhledat pomoc, oporu. A právě vedle krizové linky pro děti, tedy Linky bezpečí, pro tyto případy provozujeme Rodičovskou linku. Co služba nabízí, pro koho je určena, kde lze s námi komunikovat? Odpovědi naleznete v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.
 


Poruchy příjmu potravy - vznik onemocnění a co mohou dělat rodiče. 
Rozpoznat, že naše dospívající dítě trpí poruchou příjmu potravy nemusí být zpočátku snadné. Nejčastěji toto psychické onemocnění postihuje velmi mladé dívky, ale ani chlapci nejsou výjimkou. Přemýšlíte nad tím, jak toto onemocnění vzniklo a na koho se teď obrátit s prosbou o odbornou pomoc? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i mnoho dalších cenných informací najdete v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Kristýna Wohlinová, psycholožka pracující v denním stacionáři poruch příjmu potravy 1. LF UK a VFN v Praze, psychoterapeutka, krizová interventka a konzultantka Linky bezpečí.
 


Sexuální výchova - proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? 
Proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? Zaměříme se i na tipy, jak s dětmi o sexu hovořit a jak reagovat na jejich nečekané otázky.

HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 

 


Jak nastavit pravidla používání mobilního telefonu u dětí a dospívajících a zamezit závislostem?
Proč rodiče nastavují pravidla týkající se telefonu tak často fungují, nebo třeba jen krátkodobě? Jak může nadměrné užívání mobilního telefonu ovlivnit vývoj dítěte? Kdy je načase použít o psychologickou pomoc? Jistě Vás napadl mnoho dalších otázek, odpovědi najdete v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 


Připravujeme:
 

Strategie zvládání stresu u dětí - a jak ji podpořit
Sebevražedné myšlenky