Linka bezpečí | 5 tipů pro šťastný a harmonický vztah s dítětem

5 tipů pro šťastný a harmonický vztah s dítětem

Vztahy v rodině významným způsobem ovlivňují emoční vývoj dítěte a podílejí se na utváření vzorců chování, na základě kterých bude dítě v budoucnu řešit své vlastní životní situace a problémy. Harmonické a trvalé rodinné vztahy nevzniknou ze dne na den, ale je potřeba na nich pracovat. A na co se ve vztahu k dítěti zaměřit?

Stanovení hranic a důslednost

Stanovení hranic dítěti umožňuje zorientovat se nejen ve vztahu k rodiči, ale také k okolnímu světu.  Příliš benevolentní nebo despotická výchova nese svá úskalí. Děti by měly mít dostatek prostoru, aby se mohly svobodně rozvíjet, ale aby to zároveň nebylo na úkor druhých. Hranice často nastavujeme my rodiče a to podle vzoru, jak jsme byli sami vychováváni. Pokud nám jako dítěti tento model vyhovoval, ztotožnili jsme se s ním a budeme ho využívat i ve výchově vlastních dětí. V opačném případě děláme pravý opak. Hranice, stanovená pravidla a jejich důsledné dodržování děti uklidňují. Ví, co mohou očekávat, co si dovolit. Důležité je vybrat, co je pro nás zásadní, na čem budeme trvat a důsledně to dodržovat.  Dobré je stanovit režim spánku nebo jídla, na druhou stranu ve výběru trávení volného času můžeme ponechat dětem volnost.

Vzájemný respekt

Zdravý a fungující vztah je z velké části založen na respektu. Měli bychom dítě respektovat, ale respekt i očekávat.  Dítě by mělo cítit, že ho bereme vážně. Respekt vychází z úcty a povede k vzájemnému sdílení a porozumění. Důležité je, aby rodič vnímal potřeby svého dítěte a neprosazoval vlastní ambice. Každé dítě je jiné a jedinečné, není možné děti srovnávat. Dítě by mělo cítit, že ho milujeme takové, jaké je a respektujeme jeho individualitu.

Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání znamená, že chceme slyšet, co nám dítě říká a věnovat tomu čas. Prostřednictvím aktivního naslouchání akceptujeme pocity dítěte a učíme ho, aby i ono samotné přijalo vlastní pocity.

Netrestat se za vlastní selhání

Často se stává, že rodiče zapomínají, že jsou „jen lidé“ a můžou si dovolit chybovat, projevovat vlastní city a hlavně si dovolit být sami sebou. Rodič, který se snaží být za všech okolností dokonalý se časem stává vyčerpaným a frustrovaným. To, že máme občas vůči dětem negativní pocity je v pořádku a neznamená to, že bychom je měli méně rádi.

Společně strávený čas

Společně strávený čas je pro dítě velmi důležitý. Umožníme mu nahlédnout do světa rodiče, vidí ho smát se nebo vyprávět zážitky z práce. Často se jedná o velice vzácné chvíle, protože rodiče mají svou práci a děti školu nebo koníčky. Přesto jsou to okamžiky, které jsou neopakovatelné a emočně obohacující. Například čtení pohádek dává dítěti pocit, že má rodiče jen samo pro sebe a posiluje vzájemný vztah. A jak jste na tom s pohádkami vy? Vyzkoušejte si náš zábavný pohádkový kvíz.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání