Linka bezpečí | Linka bezpečí NAŽIVO

Linka bezpečí NAŽIVO

pomáháme ve třídách
12 let
přijeli jsme za vámi
260 škol
mluvíme se všemi
20 300 žáků

Přejmenovali jsme projekt Linka bezpečí ve vaší třídě na Linka bezpečí NAŽIVO.
Od roku 2022 vyjíždíme kromě ZŠ, SŠ a gymnázií také do sportovních klubů, speciálních škol, vysokých škol a zájmových skupin. Proto jsme se rozhodli změnit název projektu tak, aby lépe odpovídal popisu projektu. Setkat se můžete také s novým logem.

Co projekt nabízí

Projekt nabízí prostor k zamyšlení se nad vybraným tématem. V rámci programu se věnujeme různým aktivitám. Jednotlivé akce jsou vedeny interaktivně a zážitkově. Téma si volí samy děti ze seznamu témat. Jednotlivé bloky tak můžou vycházet z aktuální potřeby mladých lidí.

V rámci bloků se děti a dospívající seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí.

Náš program Linka bezpečí NAŽIVO slouží jako osvěta, při které hledáme společně s účastníky dostupné nástroje, jak řešit případné problémy, a představujeme služby Linky bezpečí – krizové linky pro děti a dospívající.

Jak projekt probíhá

Program vede dvojice našich zkušených lektorů a je určen pro skupinu max. 15 dětí, skupina tedy bývá obvykle rozdělena do dvou menších skupin.

Projekt je určen pouze pro děti a dospívající. Přítomný pedagog dostane písemné materiály o službách Linky bezpečí, může být u programu jako pozorovatel, ale do děje nezasahuje.

Časová dotace pro základní školy (2 vyučovací hodiny)

 • První část – je věnována vybranému tématu, se kterým se děti více seznámí prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik.
 • Druhá část – je zaměřena zejména na představení služeb Linky bezpečí a další odborné sítě, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací.

Časová dotace pro střední školy (3 vyučovacího hodiny)

 • První část – je věnována vybranému tématu, se kterým se studenti více seznámí prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik.
 • Druhá část – je zaměřena zejména na představení služeb Linky bezpečí a další odborné sítě, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací.

Během programu platí následující pravidla:

 • Každý názor je vítaný bez hodnocení
 • Mluví jen jeden
 • Můžu říct stop, pokud nechci na něco odpovědět
 • Nešířím osobní příběhy svých spolužáků

Témata na výběr

Považujeme za důležité, aby si téma vybírali účastníci sami.

pro žáky 3. - 5. tříd
pro žáky 6. - 9. tříd
pro studenty středních škol

Pokyny pro realizaci

Zaujal vás náš program?

Výborně, vyplňte prosím kontaktní formulář na konci stránky a pošlete nám ho na prevence@linkabezpeci.cz nebo nám rovnou pošlete svou představu e-mailem. Budeme vás pak kontaktovat a domluvíme se.

Počítejte s tím, že

 • Je potřeba zajistit prostor – program by měl probíhat v místnosti vhodné pro tento typ aktivity, nejlépe v klubovně nebo herně vybavené kobercem. Pokud taková místnost není na škole (v zařízení) k dispozici, je možné využít vhodně upravenou třídu, místnost (odsunuté lavice a připravené sezení v kruhu).
 • Samotný program vede dvojice lektorů z Linky bezpečí. Pedagogický dozor může být přítomen v roli pozorovatele, ale do programu nezasahuje.
 • Účastníci budou předem rozděleni do heterogenních skupin – v každé skupině bude 8–15 osob.
 • Program je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části programu je seznámení se, vytvoření atmosféry pro spolupráci, otevření daného tématu a zakotvení základních myšlenek. Děti a dospívající čeká spousta zážitků, informací o tématu a o způsobech řešení problémů a náročných situací, se kterými se mohou setkat. Druhá část programu je věnována síti pomoci, která žákům a studentům slouží k základnímu uvědomění, jakou pomoc mají k dispozici, kdo jim může být při řešení jejich problémů nápomocný. Dozvědí se také více informací o Lince bezpečí. Cílem je přiblížit fungování Linky bezpečí tak, aby ji mohli využít bez obav, kdykoli budou potřebovat.
PDF dokument
XLSX dokument

Kontakty

Chcete se nás na něco zeptat?

Neváhejte, jsem tu pro vás

Monika Kubátová
koordinátorka projektu Linka bezpečí NAŽIVO
e-mail: prevence@linkabezpeci.cz
mobil: 725 571 755

Ráda bych Vám poděkovala za preventivní program Linky bezpečí u nás na ZŠ v Uhlířských Janovicích. Dětem se program líbil a jistě jim byl užitečný i do života. Ze schůzek s rodiči mám také kladné ohlasy. V den programu jsem se nestihla s lektorkami rozloučit a poděkovat jim, tak bych to nyní ráda napravila.

Lenka Kratochvílová, školní metodička prevence, ZŠ Uhlířské Janovice

Dnes u nás ve škole proběhl program Linka bezpečí ve vaší třídě. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za nabídku a zprostředkování programu a ještě jednou poděkovat lektorkám. Byly úžasné a program vynikající. Budu se těšit na další spolupráci, podle možností.

Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka ZŠ Krhanice

Dovolte, abych alespoň touto cestou velmi poděkovala všem lektorům, kteří pracovali s našimi žáky, a také za to, že jste vůbec naši školu zařadili do Vašeho programu. Děti byly nadšené, moc se jim programy líbily. Přeji krásný adventní čas a doufám, že se nám v budoucnu opět povede s Vámi spolupracovat.

Mgr. Markéta Patrasová, školní metodik prevence, ZŠ Litvínovská 500, Prosek

Moc děkujeme za příjemné dopoledne se lektorkami z Linky bezpečí. Děti byly nadšené. Teď už vědí, že jejich charitativní pomoc (děti dělaly sbírku na Linku bezpečí) není anonymní a že skutečně Linka bezpečí existuje a jak funguje. Ještě jednou moc děkujeme!

Mgr. Ludmila Hrušková, ředitelka, ZŠ Církvice

Preventivní program Linka bezpečí ve vaší třídě byl pro naše žáky velkým přínosem. Oceňujeme, že si žáci sami mohli vybrat téma besedy. Lektorky dokázaly navodit ve třídě klid a bezpečí. Mluvily se žáky otevřeně a ochotně odpovídaly na všechny jejich dotazy. Děkujeme za ochotu s naší školou spolupracovat.

ZŠ Lednice

Moc děkujeme za velmi přínosný projekt, lektorky byly moc sympatické a milé, se všemi třídami si báječně poradily a máme opravdu pozitivní zpětnou vazbu i od samotných dětí, že se jim program líbil.

ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad