Linka bezpečí | Co dělat, když je vaše dítě obětí kyberšikany?

Co dělat, když je vaše dítě obětí kyberšikany?

S kyberšikanou se již setkal každý druhý dospívající. Na Lince bezpečí věnujeme tomuto tématu zvýšenou pozornost. Jedním z důvodů je zvyšující se počet dětí, které nám volají kvůli šikaně a kyberšikaně. V roce 2016 to bylo nejvíc hovorů za poslední 4 roky – přijali jsme 2239 hovorů. Problém kyberšikany řeší spíše dívky a obecně o něco starší děti (14-15 let), kvůli šikaně ve školním prostředí volají spíše chlapci a děti v mladším věku (12-13 let).

Co je to kyberšikana?

Za kyberšikanu se považuje zneužití informačních komunikačních technologií, zejména mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, jejichž cílem je někoho záměrně ohrozit nebo mu ublížit. Jedná se, stejně jako u šikany, o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Například cizí osoba osloví dítě na chatu (na FB, skypu) a posílá mu intimní videa a fotografie. Může působit sympaticky. Totéž žádá po druhé straně. Pokud tak učiní, vydírá ho zveřejněním materiálů na internetu nebo rozesláním všem známým…

Čím se kyberšikana liší oproti tradiční šikaně?

Tato forma šikany má především mnohem větší dosah a šíří se rychleji. Zveřejnění fotografií nebo videa na internetu způsobí takřka nekontrolovatelné pořizování kopií a rozesílání. O to víc se zhoršuje prožívání oběti. Pokud je dítě šikanováno ve třídě, svědky může být několik spolužáků, v případě kyberšikany desítky tisíc lidí. Navíc on-line prostředí je velmi dostupné a na rozdíl od šikany ve škole je všudypřítomné kdekoliv. Stačí jen připojení k internetu. Dítě má často pocit, že z jeho zoufalé situace není úniku.

Komu se děti svěřují?

Dítě, které je obětí kyberšikany, často ztrácí důvěru v okolí a uzavírá se v obavách, co všechno by mohlo přiznání způsobit. Stydí se, že zklame své rodiče a bojí se, že by to mohlo být ještě horší. Především má strach z reakce agresorů a možného narůstání útoků. Tato situace oběť trápí, zúzkostňuje a oběť si neví rady. Pokud se dítě svěří, tak svým vrstevníkům nebo rodičům, kteří neudělají potřebné kroky pro ochranu dítěte. Důvodem může být nedostatečná znalost prostředí informačních technologií nebo bezmoc. Právě v takových případech je role Linky bezpečí nezastupitelná.

Co dělat, když se vám dítě svěří, že je obětí kyberšikany?

Pokud se dítě svěří rodiči s kyberšikanou, je důležité nenechat se ovlivnit strachem dítěte a uvědomit si, že máte povinnost ho především ochránit. Je podstatné dítě ocenit, že má důvěru a odvahu se svěřit a ujistit ho, že na řešení nebude samo.

Doporučte dítěti, aby:

  • Neodpovídalo agresorovi.
  • Ukládalo si důkazy (screenshoty).
  • Mluvilo o tom, co se mu děje.

Dítě je třeba během řešení kyberšikany provázet, být tady pro něho, kdykoliv potřebuje. Dát mu pocit jistoty, že to s ním někdo spoluprožívá. Je možné vyhledat odbornou pomoc, pokud se objevují známky, že je pro dítě situace příliš těžká (zejména agrese obrácená vůči sobě – sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sebevražedné tendence, poruchy spánku, poruchy chování apod.)

Netrestejte dítě za to, že udělalo chybu (poslalo citlivá data, fotky, videa). Naopak ho oceňte, že se vám dokázalo svěřit, i když to bylo těžké, mělo strach a zažívalo i další nepříjemné pocity.

Důležité je tedy ukončit komunikaci s útočníkem, nesnažit se ho odradit vyhrožováním nebo mstou. Cílem agresora je vyvolat u oběti reakci, ať už je jakákoliv.

Blokujte útočníka na svém telefonním čísle, případně sociálních sítích na profilu. Kontaktujte poskytovatele služby.

Oznamte útok. Kontaktujte školu nebo specializované instituce (PPP, policii, SVP, intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychologa).

Uchovejte veškeré důkazy kyberšikany (sms zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, Facebooku…) Na základě těchto důkazů může být proti agresorovi zahájeno vyšetřování.

Po prošetření celého případu žádejte konečné stanovisko všech zainteresovaných institucí.

Všímejte si, jak se dítě při elektronické komunikaci chová, včetně jeho reakce na vaši přítomnost. Používejte filtrační a blokační software a snažte se být pro děti vzorem v užívání moderních technologií. Učte dítě, ale i sebe pravidlům bezpečného internetu.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání