Linka bezpečí | Co radí Rodičovská linka v době pololetního vysvědčení?

Co radí Rodičovská linka v době pololetního vysvědčení?

Potíže s prospěchem, záškoláctví, vztahy dětí s učiteli, problémy spjaté se školní docházkou. To je jen zlomek témat, které řeší odborníci na Rodičovské lince. V souvislosti s dotazy, které rodiče, ale i pedagogové nejčastěji pokládají, jsme vyzpovídali Kateřinu Schmidovou, vedoucí Rodičovské linky.

Jak dlouho Rodičovská linka funguje a co nabízí?

Rodičovská linka již sedmnáctým rokem nabízí rodičům, prarodičům, pedagogům a dalším dospělým jednajícím v zájmu dětí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství. Linka je anonymní službou pro klienty z celé ČR, to znamená, že volající se nemusí představovat. Telefonické hovory nejsou nahrávány a telefonní čísla nejsou evidována ani monitorována. Konzultanti klientům nevolají zpět. Služba je zpoplatněna dle tarifu operátora.

S jakými dotazy rodiče nejčastěji volají?

Nejvýraznějším tématem na Rodičovské lince jsou rodinné vztahy, v rámci kterých řešíme s klienty především problémy v rodinné komunikaci. V mnohých případech se jedná o krize rodinných vztahů jako takových, a velmi často s volajícími rodiči společně hledáme možnosti zlepšení obtížné komunikace s dospívajícími dětmi. Další velkou potřebou klientů bývá konzultace problémů, které se týkají rozvodu či rozpadu rodiny či před nebo porozvodového uspořádání péče o dítě.

Radí se s vámi rodiče i s výchovnými problémy?

Ano, je to další časté téma na Rodičovské lince. Kontaktují nás rodiče dětí, dospívajících a mladých dospělých, kteří s nimi mají běžné i závažné výchovné obtíže, např. náhlé změny chování, první krádeže, zvýšenou agresivitu, lhaní, zneužívání návykových látek. Stále častěji se setkáváme i s případy mladých dospělých, kteří si berou na sebe půjčky, nepracují, zůstávají doma a vůči svým rodičům zvyšují svojí agresivitu.

Setkáváte se i s vážnějšími případy, jako je například týrání nebo zanedbávání dítěte?

Klienti se na nás obracejí i v případech podezření na týrání, zneužívaní nebo zanedbávání dítěte v rodině nebo ve svém okolí. Volající velmi často prožívají zoufalství z toho, že se dětem v rodině i mimo ni výrazně ubližuje, a většinou nevědí, jakým způsobem by měli vhodně zasáhnout. Velmi často chtějí zůstat v anonymitě, a to kvůli obavám z vlastního ohrožení. Dalšími závažnějšími případy je například sebepoškozování u dospívajících dětí, domácí násilí mezi rodiči nebo v partnerských vztazích dospívajících.

Zmiňovala jste, že vás kontaktují i učitelé. Jaké problémy potřebují řešit?

Učitelé nás kontaktují především s problémy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí ve škole nebo také v případě šikany či sebepoškozování. Pedagog nebo vychovatel bývá jedním z častých důvěrníků dítěte. Dítě ho zavazuje tajemstvím, že jeho situaci nesmí nikomu prozradit. A právě v tuto chvíli se na nás učitelé obracejí a hledají cesty, jak dále postupovat.

Blíží se pololetní vysvědčení, co byste vzkázala rodičům dětí, které se bojí přinést domů vysvědčení?

Trestat dítě za neúspěchy v učení či vytvářet atmosféru strachu v době vysvědčení není účinné ani logické. Pokud se rodiče systematicky zajímají o školní výsledky svého dítěte, velmi dobře vědí, jaké vysvědčení dítě přinese. Vždy je vhodnější nejdříve s dítětem vést spíše motivující rozhovor o tom, co zná, co se povedlo. Poté teprve reflektovat slabší části přípravy na školu. Doporučuji rodičům vytvořit plán přípravy na vyučování a důsledně kontrolovat jejich plnění. Ten však musí být úměrný dispozicím dítěte a ne ambicím rodičů. Za motivující považuji společné schůzky rodičů, dětí a učitelů, kde je možné mluvit o úspěších a neúspěších dítěte a další spolupráci se školou. Doučování dětí je též vhodná možnost, jak dosáhnout zlepšení výsledků v některém z předmětů. Při opakovaných problémech je vhodné vyhledat psychology, speciální pedagogy, kteří disponují jednak diagnostickými nástroji vedoucí k odhalení specifických poruchy učení, ale také metodami vedoucí k jejich nápravě.

Jak vypadá taková konzultace na Rodičovské lince v případě, že se rozhodnu zavolat?

Konzultant nejdříve pozorně naslouchá příběhu klienta a poskytne mu dostatečný prostor k tomu, aby mohl hovořit o své situaci. Je zcela přirozené, že v náročných situacích se u klientů  může objevit např. pláč, smutek nebo vztek. Konzultant klientovi nabízí možnost emoce sdílet, a tím je postupně stabilizuje. V průběhu hovoru pak s klientem hledá opěrné body a rozšiřuje možnosti řešení problému. V případě, že se volající obrací s jasným a srozumitelným dotazem, konzultant mu klade doplňující otázky a následně nabízí možné postupy či odborné informace. V případě potřeby může doporučit kontakt na vhodná odborná pracoviště, jejichž možnosti klientovi řádně vysvětlí.

 

Rodičovská linka je k dispozici každý pracovní den. V pondělí až čtvrtek od 13:00 do 19:00 hod., v pátek od 9:00 do 15:00 hod. na 606 021 021 (O2 operátor).

Odpověď na dotazy zaslané na e-mailovou adresu pomoc@rodicovskalinka.cz  obdrží tazatel v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů. 

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání