Linka bezpečí | Díky za každou zvládnutou krizi

Díky za každou zvládnutou krizi

Dle knih je „krize“ obdobím vzniklým v důsledku negativní události nebo souběhu více takových situací. Jsou významně ohroženy kvality života, případně život sám. U nás na Lince bezpečí máme také přesvědčení, že krize může být velkou šancí. Nese potenciál pro pozitivní změnu v životech. I když to bývá během krize i velice bolavé. Tísnivé a dusné, že „jeden by to raději nežil“. Nicméně bez krize není možná žádná zásadní proměna.

Všechno má svůj konec

Další dobrá zpráva! Mluvíme-li o krizi, může přinést nejen pozitivní změny do našich životů. Platí také, že jakkoliv je těžká, je vždy časově ohraničená. Nic netrvá věčně, říká stará moudrost.

Na krizi nebuďme sami!

Nechci krizi bagatelizovat. I přes nasazení všech lidských sil může být „obyčejná“ krize silnější než člověk sám. I přes veškeré úsilí může vést směrem ven ze života. Můžeme jí podlehnout. Právě proto, že nemáme v ruce křišťálovou kouli a nikdy nevíme, jak to všechno dopadne, je dobré na krizi nebýt sám.

Co vše se může dít?

Rozpad či ztráta vztahu. Vážná nemoc, úmrtí blízkého. Složitá finanční situace. Vysoké nároky – třeba ze školy nebo z vlastní rodiny. Stres. Jak stihnout moře každodenních povinností a nezbláznit se z toho?  Zprofanovaná, nicméně tak tíživá krize dospívání, středního věku či krize související s pocity ztráty mládí. Osamělost, stáří. Nutnost nelehké volby mezi dvěma stejnými kvalitami. Prožitek podvodu či zrady, v nejhorším i ušitými těmi, kteří nám stáli tak blízko, ne-li nejblíž. „Tohle by přeci nikdy neudělal/a“. Že „tohle se přeci nikdy nemůže stát“? Může. Všechno se může stát.

Jak se nosí balík nároků a ztrát?

Stejně jako platí „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“, funguje také „Kdo nic nemá, nemůže nic ztratit“. Doplňuji glosu o celkově chudším životě v takovémto „bezpečném“ přístupu, kde se nic nedá pokazit a není, o co přijít. Unést takový balík nároků a/či ztrát nemusí být vůbec jednoduché. Je velmi nápomocné nechat se provázet terapeutem či krizovým interventem.

Máme více možností

Na Lince pracujeme s vědomím, že naši klienti mívají často na vybranou. Třeba si zvolí „si tu svou krizi nechat ujít“. Chtějí profrčet skrze ni co nejrychleji a pokračovat ve starých kolejích. Může k nim pak ale začít doléhat napětí či strach. Co když krize nevznikla „jen tak“? A co když se „to“ vrátí? Může například šikanující zase vyrukovat s novými pastmi? Může příbuzný znovu ubližovat mi nebo mámě?

Jsou i další možnosti?

Ano. Třeba si nechat pomoci. Jít do terapie, za knězem, koučem či zavolat na krizovou linku. Pro přijetí, pochopení, ujištění, radu, podporu, pomoc. K vyjádření vlastních pocitů. Emoce, pojďte ven a ukažte svou sílu! Dojít si tak blíže pro svůj vlastní život, kvalitnější, bohatší. Svobodnější a uvolněnější. Neříkám, že to bude život ve všech aspektech jednodušší. A ani neříkám, že cesta k takovému „životu po změně“ je jednoduchá. Co ovšem dobře zvládnutá a dá se říci „využitá“ krize může nabídnout, je například aspekt proměny a osobnostního zrání, nových způsobů chování a nazírání na život.

Vědět, za kým zajít

Šetříme ve svých životech peníze, stejně tak ale šetřeme své síly a čas. Sdělená bolest, poloviční bolest, sdílená krize, zkrácenější čas k trápení se a větší šance pro úlevu a nalezení pozitiv, které z krize mohou plynout. Stačí si o takovou pomoc říct.  A vědět komu. Máme krizová centra, služby telefonické krizové intervence, specializované linky, které se věnují určité věkové skupině (děti a mládež, senioři), určité problematice, například drogově závislým, problematice HIV-AIDS, coming-outu, obětem domácího násilí, týraným a zneužívaným dětem. Máme paletu psychoterapeutů, volbu „toho správného“ usnadní ujištění se, že pro svou práci také aktivně využívá supervizi. Není ostudou ani projevem selhání říci si o pomoc či radu, konzultaci. Vnímám to jako projev sebelásky, péče o sebe, projev úcty k životu, jaký je. Někdy krásný, někdy pěkně těžký.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání