Linka bezpečí | Kurz - Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží

Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 195 absolventů.

Co se naučíte

 • Cíleně sledovat a popisovat fenomény objevující se ve vztahu “klient – pomáhající profesionál”
 • Flexibilně volit intervence podporující budování dobrého kontaktu
 • Identifikovat bariéry, které se v kontaktu mohou objevit a aktivně je ovlivňovat
 • Zvědomovat si a rozvíjet své silné i slabší stránky týkající se budování kontaktu 
 • Vykazovat větší citlivost při vnímání hranic v kontaktu

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesí
 • Všechny, kteří chtějí zvýšit své kompetence v přímé práci s klientem
 • Osobám ve věku min. 18 let

Termín

Trvání: 9:00 – 16:30
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Termín připravujeme

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2022/0550-SP/PC
Adresa: Sokolovská 377/141, Praha 8 – Libeň (mapa)

Cena: 2 190 Kč

Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí v přímé práci s klientem, které se týkají budování dobrého kontaktu a posilování pracovní aliance. Je veden interaktivní formou. Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. 
Účastníci mají příležitost reflektovat své postoje a přesvědčení, které facilitují nebo naopak oslabují budování kontaktu, formou zážitkových a sebezkušenostních cviční
Jsou představeny teoretické koncepty kvalitního pracovního spojenectví, z čehož pak vychází následující aktivní nácvik a řešení modelových situací
Kurz vychází z předpokladu, že budování dobrého kontaktu s druhými vyžaduje dobrý kontakt se sebou – obsahuje proto také prostor, ve kterém si účastníci rozšíří repertoár možností, jak lze kontakt se sebou aktivně posilovat v jejich specifickém pracovním kontextu.

Účastníci dostanou informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Přednášející

Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová

Zuzka je vystudovaná psycholožka (FSS MU Brno), která pracuje na Lince bezpečí jako krizová interventka již od roku 2002. Zároveň pracuje jako konzultantka Rodičovské linky. Několik let strávila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Přes 10 let provozuje svou poradenskou praxi s dospělými i dětskými klienty. Vedle telefonické i přímé práce s klienty se věnuje i e-mailovému poradenství. Zuzka je matkou dvou dcer, které jsou pro ni každodenní inspirací i „školou života“.

Mgr. Aneta Haramijová

Aneta při studiu psychologie začala pracovat jako konzultant a posléze intervizor Linky bezpečí, posledních 12 let je hrdým lektorem jejích externích kurzů. Své zkušenosti čerpá především ze svého působení při Policejním prezidiu ČR na pozici psycholožky a vedoucí skupiny krizové intervence (vedla zde Linku pomoci v krizi a pracovala s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí), dále z její poradensko psychologické činnosti aplikované ve vlastní praxi i firemním prostředí. Za svou profesní specializaci považuje práci s krizí a traumatem v různých kontextech, v tomto směru se všemožně vzdělává a staví na svém sebezkušenostním výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

Mgr. Anna Jelínková

Anna vystudovala Psychologii na FF UK v Praze a také Psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde je na pozici vedoucí týmu - intervizor. Pokud není na Lince, tráví svůj pracovní čas v soukromé terapeutické praxi v Dejvicích. Má hotový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je účastnicí výcviku v biosyntéze. Svůj čas také ráda věnuje předáváním zkušeností a učení nových krizových interventů. Lektorování se věnuje mnoho let. Lektorovala dětské skupiny na základních i středních školách, nyní se věnuje lektorování dospělých. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, kde čerpá energii.

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

Nové metody využitelné v praxi, podívat se na věci jiných lidí, žádný názor není lhostejný.

Moc děkuji, jste skvělé!”

Inspirace, jak v osobním, tak v pracovním životě.

Zážitkové aktivity byly skvělé a bylo dobré, že jich bylo mnoho.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.