Linka bezpečí | Omyly a mýty o Lince

Omyly a mýty o Lince

Čtete-li tento článek, je to pro nás známka toho, že vás tématika dětí a činnost Linky bezpečí zajímá. Velice nás to těší a zároveň podporuje v tom co děláme a jak to děláme. Pojďme se spolu podívat na otázky, které slýcháme nejčastěji.

Linka bezpečí: Co to je?

Jsme jediná celostátní krizová linka pro děti a mladé lidi, kteří řeší každodenní starosti, ale i velmi závažné problémy. A to již od roku 1994, nonstop na telefonním čísle 116 111. Poradenství nabízíme i prostřednictvím chatu a e-mailu. Denně přijmeme 300-400 kontaktů. Velkou pozornost věnujeme prevenci. Naši konzultanti jezdí za dětmi do škol a sportovních klubů. Natáčíme vzdělávací videa, podcasty a píšeme blog. Pravidelně se zapojujeme do odborných a veřejných akcí, které přispívají k rozvoji péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Dbáme na vysokou odbornost našich služeb poskytovanou dětem a jejich blízkým.

Jsme členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International.

A to pak voláte rodičům?

Určitě ne. Na čem stavíme je důvěra a tím anonymita. Ta dává klientům prostor se svěřit i s velmi choulostivými a těžkými situacemi. Našim cílem je pak hledat řešení, na kterých se s volajícím dohodneme a sám je přijme jako akceptovanou cestu k řešení. Hledáme v jeho okolí vhodnou osobu, která může být nápomocna. To bývají rodiče, mnohdy prarodiče, pedagogové, školní psycholog, ale třeba i trenér ve sportovním klubu. Pokud chce dítě vystoupit z anonymity, poskytne nám své údaje a popisuje trestné činy, nebo dochází k ohrožení zdraví a života, musíme pochopitelně kontaktovat další instituce (IZS, OSPOD, toxikologické středisko apod.). Ty pak mohou situaci prošetřit přímo na místě. Primárně myslíme na celou rodinu, proto v podobném rozsahu služeb provozujeme i Rodičovskou linku.

A když vám zavolá školák, kterému nechtějí rodiče koupit mobil, tak mu řeknete, že na to má nárok?

Rodiny se snažíme propojovat. Rodiče jsou jedny z prvních osob, na které se v hovorech ptáme. Ale skutečně si myslíte, že budeme s 13letým chlapcem, který chce nový mobil, nebo s dívkou, která chce být na diskotéce do půlnoci, vymýšlet způsob, jak rodiče obejít a říkat jim, že mají právo na zábavu nebo nový mobil? V takových hovorech od nás zazní, že rodiče rozhodují o tom, do kdy může být dítě venku a co mu koupí. Dítěti necháváme prostor ventilovat např. zklamání, smutek, zlost, pocit nespravedlivosti a hledáme cesty k pochopení situace.

Stejně k vám děti volají hlavně pro legraci.

Kdyby bylo jen takových hovorů, byli bychom šťastní. Ale vraťme se do reality. Mnohdy se tyto hovory „ze srandy“ dají zařadit mezi tzv. testovací. Je prokázáno, že dítě, které se chce svěřit, si potřebuje takovou linku vyzkoušet – otestovat důvěru, anonymitu apod. Až pak se třeba dokážou svěřit se svými problémy. Třeba v roce 2023 jsme odbavili přes 100.000 kontaktů (po telefonu, e-mailu a chatu). Pokračuje setrvalý výrazný nárůst tematicky obtížnějších hovorů, nejčastěji z oblasti psychických potíží. U tematiky sebevražd jsme zaznamenali meziroční nárůst o 33 %, u sebepoškozování o 54 %. Zároveň platí, že nehodnotíme, co je a co není závažný problém. Svěřit se s tím, že mi zemřel křeček, i to má u nás své místo, stejně jako kamarádství, dospívání, škola, psychcické potíže nebo sexualita. Jsme tu pro každého mladého člověka, který nás potřebuje.

Jste neziskovka, tak tam pracujete zdarma…

Nonstop provoz klade nároky na personální obsazení, vzdělání, které ukládá přísně zákon o sociálních službách, udržení kvality služeb a materiální zajištění celé organizace. Práce na Lince je našim zaměstnáním. Máme pracovní smlouvy, mzdy a rodiny, které také musíme zabezpečit.

Tak vás má financovat stát

Rozšířená domněnka, že financování Linky zcela pokrývá stát, je bohužel mylná. Jsme nestátní nezisková organizace a jsme si i vědomi, že 100% pokrytí nákladů ani není reálné. MPSV zajišťuje cca 40-60 % našich ročních nákladů, za které velmi děkujeme. Ke schválení dotace dochází až na přelomu roku a vyplacení většinou až koncem 1Q. Proto se soustředíme na diversifikaci zdrojů příjmů, která nám umožňuje udržet naši částečnou nezávislost a flexibilitu.

Velmi si tak vážíme našich generálních partnerů: ČSOB, Nadace O2, Nadace RSJ, Nadačního fondu Kladné nuly a všech dárců z řad dalších nadací, firem, obcí, měst, městysů a celé řadě individuálních dárců. Bez nich by to nešlo. Služba by nebyla dostupná 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a již vůbec bychom nemohli působit na poli prevence.

Neziskovka, tak to je zas nějaký tunel, co?

Chápeme tyto obavy, které mohou vzniknout, když se objeví zprávy o organizacích, jež nevhodně nakládaly s finančními prostředky. Je nám velmi líto, když je pak nabourána důvěra veřejnosti – ať už nedbalostí nebo záměrně. Takové chování je i pro nás zklamáním a podkopává důvěru v práci, kterou děláme.

Jak to řešíme na Lince bezpečí? Klademe si za cíl působit jako vzor v oblasti transparentnosti a etického chování. Pravidelně podstupujeme externím auditem mezinárodní auditorské firmy Mazars. Stejnou kontrolou nás podrobuje MPSV, generální partneři a další subjekty. Jako samostatná organizace máme své představenstvo, dozorčí radu a samozřejmě i členskou schůzi. Schválené výroční zprávy jsou ke stažení na našem webu. Pro naši transparentnost a správné zacházení s financemi jsme i v minulosti obdrželi ocenění Neziskovka roku.

A jak dlouho tu jste?

Jsme velmi rádi, že naše základní služby na telefonu nabízíme nepřetržitě již od 1. 9. 1994! Stali jsme se tak druhou linkou svého druhu v Evropě. Inspirovali jsme se zkušenostmi z dětské linky ChildLine ve Velké Británii. V roce 2001 jsme zahájili provoz e-mailové poradny a spustili Rodičovskou linku. Chat Linky bezpečí se rozjel v roce 2006. Do škol jsme začali jezdit v roce 2011 a živě se viděli s více jak 20.000 dětmi. Náš blog jsme začali psát v roce 2017 a podcast Na tenké Lince rozmluvili o tři roky později. Další podcast Utržené sluchátko, který je určen dětem, jsme vypustili do světa v roce 2023. Prostě nás to baví a vidíme v naší činnosti obrovský smysl.

Jsem si zcela jist, že vás napadají i další otázky. Ale abychom z našeho článku neudělali nekonečný pás informací a zpráv o okluzní frontě, teplotě, tlaku a rosném bodu (při cestě na Severní pól se může hodit), tak navrhuji pár odkazů, které doplní vše potřebné:

Jak můžete podpořit Linku bezpečí?

Zapojit se mezi naše dárce je velmi jednoduché. Navštivte webové stránky Linky, kde najdete více informací. Díky vaší podpoře můžeme nejen reagovat na naléhavá volání o pomoc na čísle 116 111, e-mailové a chat poradně, ale i aktivně pracovat na prevenci a podpoře ostatních projektů. Děkujeme.
 

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání