Linka bezpečí | Pasivní (video) poradenství na Lince bezpečí

Pasivní (video) poradenství na Lince bezpečí

V roce 2019 Linka bezpečí pracuje na novém projektu pasivního poradenství. Pod tímto názvem se schovává úmysl připravit videa, zaměřená na konkrétní témata, s nimiž se děti na Linku bezpečí obracejí. Cílem je nabídnout dětem zajímavou a poutavou formou informace, které jim mohou pomoci zorientovat se v tématu.

Děti v dnešní době vstřebávají informace prostřednictvím on-line světa, článků, postů, videí nejrůznějších forem a podob. Linka bezpečí na to reaguje a připravuje sérii krátkých, přibližně dvouminutových videí. Jejich obsah koresponduje s často se objevujícími tématy dětí využívajících služeb Linky bezpečí (telefonickou linku, chat a e-mailovou poradnu). Výhodou je možnost se k videím kdykoliv vracet, shlédnout je v klidu, v soukromí.

Videi chceme oslovit i děti, které by se na Linku bezpečí neobrátily. Jde nám o to, aby i ony měly možnost získat vhodné informace.“ říká vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková

Primárně jsou tato videa určena dětem a mladým lidem, kteří se s potížemi zpracovanými ve videích vypořádávají sami nebo se s nimi setkávají ve svém okolí, u kamarádů, sourozenců. Současně ale také mají sloužit pro získání informací, seznámení se s tématem, získání představy, s čím je možné se setkat, a jak pak postupovat. Nabízejí vhled do problému a základní orientaci v možnostech jeho řešení. Aby byla videa zajímavá, poutavá, kvalitní a oslovila cílovou skupinu, využila Linka bezpečí spolupráci s odbornou agenturou Old&Rich Production, která témata, zpracovaná odborným týmem Linky bezpečí, profesionálně natočila.

 

První video, které vzniklo, se věnuje sebepoškozování. Je to téma, které je na Lince bezpečí velmi časté a jeho zastoupení každoročně narůstá. Video nabízí informaci, co vlastně sebepoškozování je, jak je možné ho řešit, kde hledat pomoc, jak využít vlastní zdroje, aby si člověk neublížil. Další videa budou následovat a snad můžeme prozradit, že témata se budou týkat odborné pomoci psychologa a psychiatra. V roce 2020 pak plánujeme zpracovat ještě další tři témata, s nimiž se na nás děti a mladí lidé obracejí. Postupně je najdete na naší stránce www.linkabezpeci.cz.

Děkujeme za finanční podporu projektu Nadaci rozvoje občanské společnosti – NROS.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání