Linka bezpečí | Příprava na přijímačky

Příprava na přijímačky

Sotva se překulily prázdniny a tak nějak se rozběhl školní rok a už je to tu zas. Příprava na přijímačky!

Pro někoho je to první zkušenost, někdo už ji má neúspěšně za sebou a může tuto předchozí zkušenost zúročit. Kromě testů CERMAT, které jsou na většině středních škol stále povinné, jsou tu pro někoho také talentové zkoušky a je proto nutné se na ně důkladně připravit. Proč? Protože samotné znalosti ze základní školy bohužel nestačí.

Testy jsou koncipovány tak, aby v nich děti prokázaly svoje logické uvažování, schopnost analyzovat texty a sem tam využily pár znalostí, které je naučila škola. Zdá se vám to nefér? Důvodem je velmi silná poptávka po všeobecném vzdělání (tedy po gymnáziích) v čase, kdy se dítě stále necítí kompetentní rozhodnout se o budoucím směřování svého profesního života. Také ale po školách, které nabízí vzdělání ve vyšší kvalitě nebo jsou známé svým přístupem ke vzdělávání.

V testech neobstojí jen ti, kteří se dobře učí, ale ti opravdu nadaní a talentovaní. Gymnázia a další střední školy zakončené maturitní zkouškou už dávno nepatří mezi školy, kam by se dítě dostalo bez příjímacích zkoušek za dobré vysvědčení. Dnes rozhoduje především dobrá příprava a štěstí.

Jakou školu vybrat?

Pro každého deváťáka je potřeba rozhodnout se, jakou školu si vybrat. Ale jak má vědět, jaká škola je pro něj vhodná? Většinou tuto otázku řeší s rodiči, kteří mohou mít přehnané ambice a tlačit dítě tam, kde to bude pro něj „nejlepší“, i když na školu nemá nebo by na ní bylo nešťastné. Důležité je si uvědomit, že v ní bude trávit další čtyři (náročné) roky studia. Ve výběru nám mohou pomoci zájmy, vlohy, ale také onen prospěch, který (pokud je výborný) může být předpokladem snadnější přípravy na náročnější školu.

Pokud dítě ani rodič neví, mohou se objednat do pedagogicko-psychologické poradny, kde na základě testování různých předpokladů poradí, jakou cestou se ve studiu vydat.

Jestliže už má budoucí student představu o směru studia, je dobré vyhledat školy v okolí. Zjistit, zda a kdy školy pořádají dny otevřených dveří. Celková atmosféra školy a přístup pedagogů mohou hodně napovědět o kvalitě studia, nabízených programech nad rámec povinné výuky apod. Dobré je také zjistit si reference od stávajících studentů nebo absolventů. Rozhodně doporučuji navštívit i webové stránky školy. Nejen, že se z nich spoustu věcí dozvíte, ale také zjistíte, jak škola komunikuje se studenty i jejich zákonnými zástupci a jak promlouvá k veřejnosti.

Jak se začít připravovat na přijímací zkoušky?

Čas na přípravu je pro každého individuální. Ti nadaní rozhodně stráví přípravou méně času než ti, kteří by se rádi na vysněnou školu dostali, ale cítí, že mají rezervy.

Rozhodně by všechny skupiny studentů, které čekají testy CERMAT, neměly podcenit přípravu právě na ně. Nejjednodušší způsob, jak si testy z minulých ročníků vyzkoušet, jsou buď tištěná zadání s klíčem správného řešení ve formě brožur – nabídka je nepřeberná. Existuje samozřejmě spousta skript na procvičování před samotným testem. Jednodušší varianta jsou internetové stránky cermat.cz, kde jsou ke stažení testy z předchozích ročníků a to jak pro deváťáky, tak pro víceletá gymnázia. Na nich se teprve ukáže, jak moc se musí dítě připravovat.

Pokud se vám zdají lehké, máte napůl vyhráno. Teď už jen být pozorný, neudělat zbytečné chyby a sledovat čas, který je pevně vymezený pro vyřešení všech úloh. Většina budoucích studentů však oněmí úžasem nad náročností a komplikovaném zadání. Je proto dobré, pustit se do řešení testových úloh co nejdříve, tedy třeba už v této době.

Nejste schopní úlohy vyřešit? Nezoufejte. Stejný pocit mají tři čtvrtiny z vás. Možností, jak je pochopit je opět několik:

  • Na YouTube jsou zpravidla popsány a vysvětleny postupy řešení jednotlivých úloh z minulých let.
  • Další možností je doučování. Je spousta starších studentů, kteří vám rádi vysvětlí podstatu a principy úloh. Obvykle si tak přivydělávají na svoje studia a je tedy dobré si na ně nejprve sehnat reference. Výhodou tohoto doučování je možnost prezenční, ale i online výuky. Běžná cena se pohybuje mezi 250 – 500 Kč / hod.
  • Zatímco soukromé doučování platíte většinou po konkrétní hodině, organizované kurzy vzdělávacích agentur nebo kroužky, které se zaměřují na doučování českého jazyka a matematiky, se platí najednou a zdají se tedy nákladnější. Cena však vychází velmi podobně jako u soukromého doučování.
  • Oblíbené a osvědčené jsou kurzy Zkoušky nanečisto, To dáš!, Škola Populo a další, kde probíhají kurzy prezenčně. Pokud se nemůžete výuky zúčastnit, máte na svém profilu výukové materiály ke stažení a ještě vám nabídnou online podporu v případě potřeby. Tyto kurzy probíhají zpravidla od začátku října do dubna. Výhodou je práce a zapojování ostatních dětí, které se zpravidla neznají a vzájemně se motivují svými dílčími posuny a úspěchy.

Zhruba v únoru je ten správný čas definitivně vyplnit přihlášky na vybrané školy. V té době už máte zhruba představu o tom, jak vám testové úkoly sedí a na co tzv. „máte“.

Přijímačky nanečisto

Není třeba o sobě pochybovat, je tu ještě jedna možnost, jak si své znalosti ověřit. Tou jsou přijímačky nanečisto. Většina vzdělávacích agentur nabízí budoucím studentům simulaci přijímacích zkoušek. Dostaví se tedy do vybrané učebny, dostane testová zadání a má na jejich vyplnění stanovený čas takový, jak by byl na ostré zkoušce. Tyto přijímačky nanečisto lze opakovat i několikrát a po celou dobu konání přípravných kurzů. Platí se zvlášť a jejich cena je kolem 400 Kč.

Žáci, kteří se připravují na talentové zkoušky, mají před sebou ještě fyzickou nebo třeba výtvarnou, hudební a jinou část. U nich je potřeba také včas myslet na přípravu, ať už ve spolupráci se sportovním klubem, základní uměleckou školou nebo individuální přípravou.

V den samotného testu je zapotřebí maximální soustředění. Proto je důležitý kvalitní spánek, dobrá strava s sebou a klidná mysl. Ono to přeci vždycky „nějak“ dopadne.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání