Linka bezpečí | Proč děti utíkají z domova?

Proč děti utíkají z domova?

Linka bezpečí i s ní provázaná Rodičovská linka každý rok přijímá telefonáty od dětí, dospívajících i rodičů, kteří řeší útěk z domova. Náročná rodinná situace, strach, útěk před sebou samým nebo nespokojenost v ústavním zařízení, to jsou nejčastější důvody útěků, shodují se odborníci obou tísňových linek.

V minulém roce Linka bezpečí pomohla 300 dětem, které utekly z domova. Ve 12 případech po dohodě s dítětem kontaktovala orgány sociálně-právní ochrany dětí. Útěky u dětí a dospívajících mají mnoho příčin. Na Lince bezpečí máme zkušenost, že děti utíkají z domova hlavně kvůli náročné rodinné situaci – hádkám, neshodám, strachu, jak budou rodiče reagovat. Považujeme za velké štěstí, že se na nás děti obracejí nejčastěji v době, kdy útěk z domova zvažují nebo hned krátce po útěku.

Linka bezpečí zaznamenává rovněž útěky, které jsou důsledkem týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Tyto problémy se objevují i v běžných dětských hovorech. Loni řešili konzultanti Linky bezpečí 897 případů tělesného týrání, 201 případů psychického týrání, 109 případů zanedbání a 483 hovorů od pohlavně zneužívaných dětí. V případě, že je dítě vážně ohroženo na životě nebo na zdraví, kontaktuje Linka bezpečí zodpovědné instituce, které mohou řešit situaci přímo na místě, kde se dítě nachází.

Útěky neřeší pouze děti, ale i rodiče

Hovory týkající se útěků však na Linku bezpečí nepřicházejí pouze od dětí a mladých lidí. Rodičovská linka, kterou zřizuje nezisková organizace Linka bezpečí, se rovněž potýká s tímto problémem. Na základě své praxe potvrzujeme tři hlavní důvody útěků – nevhodné rodinné prostředí, útěk před sebou samým a nespokojenost v ústavním zařízení.

Nevhodné rodinné prostředí

Náročné rodinné situace jsou důvodem pro útěk dětí a dospívajících. V těchto případech je vhodné hledat příčinu útěků a způsoby nápravy vztahů v rodině.

Na Rodičovské lince se nejčastěji setkáváme s útěky u dospívajících, kteří se po hádce s rodiči nevrátí domů.  Většinou tuto informaci rodičům sdělí osobně nebo prostřednictvím SMS zprávy. Rodiče nás kontaktují kvůli strachu o dítě a vlastní bezradnosti. Doporučujeme jim nejdříve kontaktovat osoby, u kterých by jejich potomek mohl být.  A také nabídnout dítěti formou SMS zprávy komunikaci o vzniklé situaci. Jestliže dítě nereaguje, je vhodné je upozornit další SMS zprávou, že pokud se do určité hodiny neozve, bude rodič kontaktovat policii.

Útěk před sebou samým

Dále se u dospívajícího může jednat o útěk před sebou samým, před svojí nejistotou, úzkostí, před strachem ze selhání či odmítnutí. Dítě je v období dospívání puzeno k samostatnosti, dospělosti, nezávislosti a vytváří si novou identitu bez závislosti na rodičích. To se však neobejde bez selhání či hledání různých způsobů chování. Únikovou cestou mu může být i právě útěk.

Nespokojenost v ústavním zařízení

V neposlední řadě odborníci Rodičovské linky zaznamenávají útěky z ústavních zařízení, kdy děti utíkají k rodinným příslušníkům či své partě. Jejich pobyt však často nevydrží dlouho kvůli nestálým podmínkám a děti jsou do ústavních zařízení navráceny, či se samy vracejí.

V případě útěku z domova doporučuje Linka bezpečí navázat a posilovat oboustranný důvěryhodný vztah mezi rodičem a dítětem. Z tohoto hlediska je nutné pracovat na obnovení vývojových potřeb dítěte a citlivě nastavit výchovné hranice.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání