Linka bezpečí | Propojení hemisfér vede k větší psychické pohodě: 2 tipy, jak na to.

Propojení hemisfér vede k větší psychické pohodě: 2 tipy, jak na to.

Jak pracovat se silnými emocemi svých dětí? Jak jim pomoci, aby si uměly s náročnými situacemi a svými pocity samy poradit? Co jako rodiče můžeme udělat pro to, aby naše děti v životě prospívaly, aby rozuměly samy sobě? To jsou otázky, na které by rád znal odpověď snad každý rodič. V knize „Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte“ na ně autoři Daniel J. Siegel a Tina Payne Bryson výstižně odpovídají. Výchovu dítěte totiž dávají do souvislostí s vědeckými poznatky o fungování mozku. Shrnutí 2 tipů z této knihy vám přináším v tomto článku.

Jak pracovat se silnými emocemi svých dětí? Jak jim pomoci, aby si uměly s náročnými situacemi a svými pocity samy poradit? Co jako rodiče můžeme udělat pro to, aby naše děti v životě prospívaly, aby rozuměly samy sobě? To jsou otázky, na které by rád znal odpověď snad každý rodič. V knize „Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte“ na ně autoři Daniel J. Siegel a Tina Payne Bryson výstižně odpovídají. Výchovu dítěte totiž dávají do souvislostí s vědeckými poznatky o fungování mozku.  Shrnutí 2 tipů z této knihy vám přináším v tomto článku.

Propojený mozek

Na základě vědeckých poznatků o fungování mozku tito autoři tvrdí, že k větší psychické pohodě a duševnímu zdraví přispívá, jsou-li jednotlivé části mozku dobře propojeny. Dítě tak dokáže lépe zpracovávat nepříjemné zážitky a zvládat záchvaty vzteku, které jsou náročné pro děti samotné i pro jejich rodiče. K lepšímu propojení mozku našich dětí můžeme přispět i my sami a to jednoduše tím, jak na děti budeme reagovat.

Náš mozek se skládá z pravé a levé hemisféry. Zjednodušeně můžeme říci, že pravá hemisféra se specializuje na kreativitu, emoce, představivost, osobní vzpomínky, intuici a neverbalitu. Zachycuje celkový kontext a atmosféru prožitku. Více ji ovlivňuje tělo a nižší oblasti mozku.

Levá hemisféra zastává funkce jako jsou analytické myšlení, řazení, logické a matematické schopnosti, řečové schopnosti, vědecké uvažování, psaní nebo počítání.

Malé děti jsou převážně emocionální a napojené na své tělo. Tedy nikoho zřejmě nepřekvapí, že je u nich dominantní pravá hemisféra. Levá se začíná více projevovat až kolem 3. roku života, v době, kdy dítě přichází s neodbytnou otázkou „proč?“.

Ve chvílích velkého smutku, vzteku nebo strachu, kdy máme pocit, že emoce dítě zaplavují a nemá je pod kontrolou, převzala kormidlo pravá hemisféra.

  • Co v tu chvíli můžeme dělat? Co potřebuje mozek dítěte?

Tip 1: Napojit a zapojit

Ve chvíli, kdy převzala nad dítětem nadvládu pravá hemisféra, není vhodné apelovat na pravidla slušného chování, na vyspělost a rozum dítěte nebo na logické důsledky. Ačkoliv se to zdá v tu chvíli „rozumné“, dítě je zaplavené emocemi a na toto neslyší.

Mnohem efektivnější bývá, když se napojíme na jeho pravou hemisféru a uznáme emoce, které nám sděluje. To můžeme udělat třeba takto:

  • můžeme dítě obejmout nebo jinak navázat tělesný kontakt, pokud je zjevné, že o to stojí
  • empaticky naslouchat tomu, co nám sděluje; mluvit chlácholivým tónem
  • vyjádřit porozuměním jeho prožitkům
  • pojmenovávat pocity, které u něj vnímáme

Tímto a dalšími způsoby se snažíme naplnit emocionální potřeby dítěte, a zajistit tak, aby se cítilo pochopeno a jeho pravá hemisféra byla uspokojena a pustila ke kormidlu i hemisféru levou.

Až ve chvíli, kdy se dítě zklidní a jeho emoce uberou na intenzitě, je vhodné zapojit hemisféru levou. Můžeme:

  • vysvětlovat, co se stalo
  • mluvit o nevhodném chování a jeho důsledcích
  • plánovat, jak příště předejít situaci, která dítě rozrušila

Tip 2: Vyprávět příběhy

Nikdy nepodceňujte sílu vyprávění příběhů. Prožije-li dítě náročnou situaci a zaplaví ho silné emoce pravé hemisféry, je užitečné podpořit jej k převyprávění tohoto zážitku a k pojmenování pocitů, které prožívalo. Pokud toho dítě není schopno, můžeme pojmenovávat jeho emoce za něj a pomoci mu i s převyprávěním silného zážitku. Tím zapojíme také levou hemisféru a dítě lépe porozumí svým prožitkům i tomu, co se děje. Během vyprávění o vlastních pocitech a o svém životě obě hemisféry spolupracují a již samotné vyprávění pomáhá se s nimi vypořádat.

Něco na cestu

Díky respektování fungování mozku můžeme nejen vyřešit aktuální náročné situace, ale také tím dáváme dítěti „něco na cestu“. Mozek dítěte získává zkušenosti, které jej formují a díky tomu bude později umět náročné situace zvládat i samo. Zároveň vidí, jak se k němu v takovýchto situacích chováme my – jak přijímáme jeho emoce, pojmenováváme je a o těžké situaci otevřeně mluvíme. Tak jak se k němu nyní chováme my, tak se později bude chovat ono samo k sobě. A nejen k sobě. Později také ke svým dětem. 

Použitá literatura: Siegel, D. J., Bryson, T. P. (2015). Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte. Brno: CPress.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání