Linka bezpečí | Psychohygiena na Lince bezpečí

Psychohygiena na Lince bezpečí

A jak to zvládáš? Nemyslíš na to ještě několik dní? A to pak vedeš další hovory? Já bych tohle teda nedal! S těmito otázkami se setkávám takřka vždy, jakmile se s někým bavím o své práci. A je to pochopitelné, protože v rámci našich směn slýcháme množství tíživých příběhů a přicházíme do styku s celou řadou náročných situací. Odpověď je pro mě vlastně velmi jednouchá – na Lince bezpečí máme skvěle propracovaný systém psychohygieny, který nám dovoluje nechat vše, co potřebujeme tam a neodnášet si to domů. Jak konkrétně tento systém vypadá a které nástroje a možnosti psychohygieny mohou konzultanti na LB využívat, vám přiblížím ve svém článku.

Nikdy na to nejsme sami

Konzultantům Linky bezpečí je po celou dobu směny k dispozici tzv. „intervizor“ neboli vedoucí směny. Intervizor má na starosti všechny konzultanty na směně a je jim kdykoliv k dispozici, tudíž jim může poskytnout oporu jak během hovoru, tak i mimo něj. Zároveň zastřešuje celý chod a průběh směny. Role, kterou intervizor zastává, by se mohla zdát jako běžná součást pracovišť krizových linek. Kupodivu tomu tak není a dá se říci, že se jedná o specifikum Linky bezpečí. Kromě intervizora mohou konzultanti využít také služeb psychologa, kterým organizace disponuje.

Dostat to ze sebe

Na konci každé směny jde každý konzultant na tzv. „debriefing“. Jedná se o intervenční techniku, která slouží k vyrovnání se s traumatizující událostí. Jednoduše řečeno jde o to, pustit ze sebe vše, co konzultantovi ze směny zůstává a uzavřít si celou směnu tak, aby po odchodu z práce již nemusel nad proběhlými hovory přemýšlet. Tato metoda je vedena již zmiňovanými intervizory a je pro ni na LB vyhrazena speciální místnost. Možnost debriefingu mají i samotní intervizoři, kteří si ho poskytují navzájem. Pokud konzultant cítí, že by mu v určitou chvíli debriefing prospěl, může si o něj zažádat i kdykoliv během směny (většinou k tomu dochází po náročném hovoru) nebo i před jejím začátkem.

Drobnosti, které dělají velké věci

Psychohygiena je do jisté míry individuální záležitost a platí, že každému pomáhá něco jiného. Pracoviště LB poskytuje možnost dopřát si během směn pohodu skrze drobné činnosti, které mohou pracovníkovi pomoci k udržení jeho duševní pohody. Někdo si o pauze luští sudoku, vybarvuje antistresové omalovánky nebo si čte knížku či časopis. Jinému zase úsměv na tváři vykouzlí dobré kafe nebo čaj. Protože by se dalo naše povolání zařadit mezi „sedavé“, mám na LB možnost místo na klasické židli sedět také na skákacím míči.

K psychohygieně i mimo LB

Linka bezpečí se nestará o naši psychohygienu pouze na pracovišti. Doplnit energii a pročistit hlavu můžeme například v bazénu, do kterého máme umožněn vstup, nebo si můžeme zařídit zvýhodněnou „sportovní kartičku“ a jít se někam zapotit. Rovněž jsou nám v průběhu roku k dispozici semináře a workshopy, které bývají zaměřeny právě na rozvoj našich duševních schopností a na práci se sebou. Každý konzultant má také povinnost zúčastnit se jednou ročně bálintovských setkání a někteří z nás se také pravidelně účastní supervizí.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání