Linka bezpečí | Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami

Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami

Čtvrté video je na světě! V roce 2021 pokračuje práce na projektu pasivního/video poradenství na Lince bezpečí. Nové video se týká tématu rizik na internetu. Je poprvé zpracováno trochu odlišně, a to formou animace. Může tak oslovit opravdu všechny děti a mladé lidi, pro které je online svět běžnou a v současné době již i nezbytnou součástí života. Poutavě zpracované video je rychlou a bezpečnou cestou, jak získat prvotní informace, co si počít, když jsou děti v nesnázích.

Téma internetu se na službách Linky bezpečí objevuje často. Děti a dospívající se setkávají s kyberšikanou, zneužitím intimních fotek, lákáním na schůzku, vyhrožováním. Někdy samy neodhadnou, co mohou na internetu zveřejnit a co už může někomu jinému ublížit. Často se jedná o velmi citlivá témata, narušení intimity. Děti se nejen bojí, ale i stydí. Videem se snažíme na rizika internetu citlivě upozornit a nabídnout kontakt v situaci, kdy se děti do nějakých potíží dostanou.

Věříme, že i tentokrát se video setká u cílové skupiny se zájmem a podaří se díky němu povzbudit děti a mladé lidi ke kontaktu s Linkou bezpečí v případě jejich potřeby.

Za profesionální zpracování nového videa opět děkujeme agentuře Old&Rich Production. Scénář připravil odborný tým Linky bezpečí, z.s.

Videa postupně najdete na naší stránce www.linkabezpeci.cz. Nebo v playlistu na YouTube.

Děkujeme za finanční podporu projektu Nadace rozvoje občanské společnosti NROS, Nadace O2, ČSOB a Colonnade Insurance S.A.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání