Linka bezpečí | Sebepoškozování. Pomoc přichází e-mailem.

Sebepoškozování, pomoc přichází e-mailem

Téma sebepoškozování vzrostlo na Lince bezpečí za posledních pět let téměř o 500 %. Na všech službách Linky bezpečí (telefonu, chatu, e-mailu) se v posledních letech objevuje toto téma čím dál častěji. V roce 2017 bylo takových kontaktů 537, zatímco v roce 2022 už 2 607! A pomoc přichází také prostřednictvím e-mailu.

Proč?

Těžko určit jednu jasnou teorii, čím to je. Děti se ocitají pod velkým tlakem na výkon, jsou přetížené a mají málo volného času. Velký vliv hrají sociální sítě, které neumožní vydechnout a ukazují ve velké míře jen dokonalý svět. Hodně potíží zhoršila doba s covidem, ve které jsme trávili spoustu času doma a děti ztratily sociální kontakty. Často také zažívaly velký stres spojený se školou, to vše třeba na pozadí rodinné krize. Křehké děti se destabilizovaly. To vše mohou být příčiny, které za sebepoškozováním stojí.

Naše společnost má stále tendenci popírat a bagatelizovat emoce dětí. Také rodiče prožívají velký tlak na výkon rodičovské role, často děti přepečováváme a ony pak neumí samy zvládat zátěžové situace. Také tyto okolnosti mohou mít za následek neschopnost dětí zvládat své emoce bezpečným způsobem. Nejsou s nimi v dobrém kontaktu, neumí si s nimi poradit a to má vliv na rozpoložení a míru napětí, kterou děti zažívají.

Chvilková úleva

Když se mladý člověk rozhodne si ublížit, jde obvykle o situace, kdy je ve velkém psychickém napětí a hledá úlevu. Fyzické ublížení mu ji může chvilkově dopřát. Nebo naopak mladí lidé necítí nic, nejsou v kontaktu se svými emocemi a zoufale potřebují cítit aspoň něco – fyzickou bolest. Z dlouhodobého hlediska jde ale o nezdravý způsob jak se vypořádat s potížemi, který způsobuje závislost.

E-mailová poradna nabízí, co v reálném světě děti nezažívají

Do e-mailové poradny píšou děti a mladí lidé, kteří obvykle mají se sebepoškozováním potíže již nějakou dobu. Prožívají náročné situace v životě a sebepoškozování je cesta, kterou si hledají úlevu. Často bojují s různými psychickými potížemi, úzkostmi, panickými atakami, depresemi, poruchami příjmu potravy nebo závislostmi. Někdy mají své potíže diagnostikované, objevují se emočně nestabilní poruchy, jindy naopak nejsou v žádné odborné péči, ale symptomy, které popisují, psychické obtíže jasně signalizují.

Dítě, které nám napíše, že se sebepoškozuje, obvykle ví, že to není zdravá a bezpečná vyrovnávací strategie. Většinou ho trápí, že si ubližuje, vnímá to jako své selhání, závislost, která na sebepoškozování vzniká a cítí se jako v bludném kruhu. Časem se objevuje potřeba ubližovat si čím dál více a častěji a to způsobuje, že se přestává mít dítě rádo. V poradně se snažíme najít zdroje opory a motivovat ho k odborné pomoci.

Na Lince vyjadřujeme pochopení a přijímáme to, jak se cítí. Jeho emoce. To v reálném světě kolem sebe často nezažívá. Setkává se s nepochopením, opovržením, odsouzením. Pak je prostor pro vysvětlování v čem je sebepoškozování rizikové, že vlastně ke zlepšení psychického stavu nepřispívá, ale naopak ho zhoršuje. Oceňujeme, že hledá jiné cesty, jak svou situaci zvládnout a maximálně ho v nich podporujeme. Nabízíme zdroje, které pro sebe může využít, jak své vnitřní, tak vnější zdroje, od nejbližšího okolí, až po odborné služby.

Akutní potřeba si ublížit trvá obvykle přibližně 20 – 30 minut

S použitím různých technik se někdy podaří potřebu ublížit si překonat. To je velký úspěch. Naléhavá potřeba většinou po půl hodině odeznívá. Na její zvládnutí si děti a dospívající mohou osvojit a využívat tzv odkláněcí techniky. Může jí být například práce s dechem. Někomu pomáhá jít ven, běhat, sportovat, tančit, někomu zavolat a mluvit, křičet, řízeně bouchat do polštáře, trhat papír na kousky, zabalit se do deky. Každému pomáhá něco jiného a je potřeba vyzkoušet, co každému vyhovuje. To jsou vlastní, vnitřní zdroje, které si každý může u sebe hledat a kdykoliv po nich sáhnout.

Pochopitelně nabízíme volání na naši telefonickou linku, kde kolegové dokáží člověka takovou situací bezpečně provést. Alternativní techniky najdete také na našem webu. Další tipy nabízí také např. aplikace Nepanikař.

Mezi vnější zdroje patří, a také je obvykle doporučujeme, je psychoterapie a psychologická péče, která pomůže nejen najít bezpečnější cesty, jak si ulevit od napětí, ale především pomůže odhalit příčiny, které k sebepoškozování vedou. Říct si o pomoc psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra není ostuda a selhání, ale naopak odvaha a síla.

Dospívající a studenti se mohou obrátit na školní psychology nebo poradenská centra VŠ, která jsou při univerzitách zřízena ze zákona.

Kdo nám píše?

V e-mailové poradně se často objevují příběhy, kdy jsou mladí lidé již unavení ze sebepoškozování a celé jejich situace a přemýšlejí o sebevraždě. To je pak čas vyhledat pomoc odborníka skutečně na místě.

Mezi pisateli, kteří nám do poradny píšou s dotazy týkající se sebepoškozování, jsou také dívky, které nechtějí, aby si někdo všiml jizev. Běžné jsou i emaily od kamarádek dívek, které si ubližují a mají o ně strach.

Každá odpověď projde dvojí kontrolou

V e-mailové poradně Linky bezpečí pracují lidé, kteří mají za sebou komplexní výcvik v telefonické krizové intervenci. Mají tedy velké znalosti a dovednosti v komunikaci s lidmi v krizi. Součástí vzdělání je tří denní výcvik v e-mailovém poradenství akreditovaný MPSV ČR. Na každé odpovědi pracují dva lidé – ten, který ji napsal a druhý, který ji ještě projde, zkontroluje, případně doplní. K odpovědím se pisatelé dotazů mohou opakovaně vracet a může být zdrojem podpory a motivace v dlouhém čase. Proto je důležité držet kvalitu co nejvýše.

Každoročně nám narůstá počet e-mailů. Pro děti a dospívající jde o velmi bezpečný způsob komunikace. E-mail si mohou napsat kdykoliv během dne, když mají čas a kdykoliv ho mohou odeslat. Nemusejí o sobě psát nic, co nechtějí, nemusí mluvit s nikým cizím, kdo by se jich mohl ptát na okolnosti, které by pro ně mohly být náročné. Mají velkou míru kontroly nad kontaktem. Proto je také snadné tuto pomoc využít. Jde o velmi bezpečný způsob, jak získat pomoc.

Pro ty, kteří by se chtěli naučit pracovat s psaným slovem a krizovou intervencí v emailu máme kurzy. Je to dovednost, kterou je možné využít v mnoha oborech.

Tomuto tématu se věnujeme i v našem podcastu Na tenké Lince.

 

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání