Linka bezpečí | Sexualita

Sexualita

Práce na projektu pasivního poradenství pokračuje na Lince bezpečí v průběhu celého letošního roku. Ačkoliv situaci neulehčuje epidemie corona viru, podařilo se Lince bezpečí zpracovat třetí video, které se věnuje tématu sexuality.

Dotazy na nejrůznější sexuální témata jsou velmi četně zastoupena na všech kanálech služeb Linky bezpečí – telefonu, chatu, e-mailu. Objevují se nejrůznější nejistoty týkající se dospívání, tělesných změn, prvních sexuálních zkušeností, sexuální orientace, identity. Video si klade za cíl normalizovat pochybnosti, které se přirozeně v období dospívání objevují, zklidnit děti a mladé lidi a nabídnout jim bezpečné prostředí, kde mohou mluvit o věcech, o kterých se mnohdy nemluví snadno ani s nejbližšími lidmi. Snažíme se také citlivě upozornit na to, že informace a fotky na internetu bývají často různě zkreslené a vedou k nereálným představám a očekáváním.

 

V rámci projektu pasivního poradenství zpracováváme nejčastěji se objevující témata na Lince bezpečí. Forma videí je pro děti zajímavý a čím dál běžnější způsob, jak se dozvědět něco nového o tématu, které je zajímá.  

Pod profesionální zpracování nového vide se i tentokrát podepsala agentura Old&Rich Production. Scénář připravil odborný tým Linky bezpečí, z.s.

Věříme, že se video setká u cílové skupiny se zájmem a podaří se díky němu povzbudit děti a mladé lidi ke kontaktu s Linkou bezpečí v případě jejich potřeby.

Videa postupně najdete na naší stránce www.linkabezpeci.cz. Nebo v playlistu na YouTube.

Děkujeme za finanční podporu projektu Nadace rozvoje občanské společnosti NROS, Nadace O2, ČSOB a Colonnade Insurance S.A.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání