Linka bezpečí | Kurz - Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci

Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 240 absolventů.

Co se naučíte

 • Rozpoznat a zhodnotit krizový stav klienta
 • Využívat praktické nástroje a principy krizové intervence
 • Sociální a komunikační dovednosti potřebné při zacházení s jedincem v krizi
 • Profesionálně zvládat náročné situací a schopnost efektivně řešit problémy

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesích
 • Všechny, kdo se chtějí dozvědět více o telefonické krizové intervenci
 • Všechny, kdo se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
 • Zájemce o pracovní pozici konzultanta Linky bezpečí 
 • Osobám ve věku min. 21 let

Termín

Rozsah: 114 vyučovacích hodin, 
Sejdeme se vždy Pá – Ne

 • 04.10.-06.10.
 • 18.10.-20.10.
 • 01.11.-03.11.
 • 09.11./10.11.
 • 22.11.-24.11.
 • 29.11.-30.11.                

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2023/1048-SP/PC

Adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, (mapa)
 

Cena: 24 180 Kč (sleva na 22180 Kč pro studenty, ZTP, starobní důchodce, …)

Cíl kurzu

Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci připravuje zájemce pro práci s krizovým telefonem. Je profesním kurzem v rámci systému dalšího vzdělávání. Koncipován je do pěti ucelených víkendových bloků – modulů. Při výuce je kladen důraz na aktivní nácvik a modelové situace. Témata jsou probírána interaktivní formou. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest.

Výcvik má tři úrovně:

 • teoretickou
 • praktickou
 • sebezkušenostní

Témata výcviku:

 • krizová intervence, zásady vedení hovoru s klientem, obtíže při hovoru
 • emoce a práce s nimi, psychosociální síť, sociálně právní minimum, psychohygiena, psychopatologie, psychospiritualita
 • útěky, krize v rodině, manželské a partnerské krize, rozvod, sexualita, partnerské vztahy a sexualita, problémy se školou, šikana, dítě a trestný čin, syndrom CAN, domácí násilí, zdraví v ohrožení, umírání a ztráta blízké osoby, závislosti, sebepoškozování a sebevraždy, trauma, senioři

 

Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení výcviku.

Přednášející

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

Mgr. Kateřina Lišková, DiS.

Mgr. Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Vystudovala sociální práci a sociální politiku. Má přes dvacet let praxe s krizovou intervencí po telefonu, chatu a e-mailu. A to jak s prací s klienty, tak s vedením odborných týmů a lektorováním ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství přes e-mail.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

Klinická psycholožka, vystudovala psychologii na FF UK v Bratislavě, posléze klinickou psychologii v doktorském studiu FF UK v Praze. V r. 2008 ukončila výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, v r. 2021 výcvik v Mindfulness Based Cognitive Therapy. Působí v ambulantní klinicko-psychologické a psychoterapeutické praxi. Do r. 2022 interně přednášela na Katedře psychologie FF UK, pracovala na psychoterapeutickém oddělení a krizové lince. Dlouhodobě lektoruje, mimo jiné v kurzu krizové intervence a psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.

Mgr. Lucie Zelenková, DiS.

Lucka je s Linkou bezpečí svázána již od roku 2002. Začala jako konzultant na lince a přes vedoucí směny a e-mailovou poradnu se vypracovala na zástupce vedoucí odborných služeb. Mimo Linku pracovala i v organizaci pomáhající dospělým lidem s mentálním postižením k samostatnosti a v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí. Hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiky. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce a v zájmu klienta přímo komunikuje s organizacemi, které mu mohou v jeho náročné situaci přímo pomoci. Pro Linku bezpečí také lektoruje v našem Výcviku telefonické krizové intervence a dalších kurzech.

Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.

Honza Kaňák se věnuje krizové intervenci od roku 2004, kdy nastoupil na Linku bezpečí. V současné době působí v Poradně Vigvam (v rámci krátkodobé podpory s lidmi, kteří truchlí) a na HTF UK jako výzkumný pracovník. Výzkumně se zabývá oblastí truchlení a oblastí spirituality (jejím postavením v profesionálně pojaté sociální práci, faktory ovlivňující různou podobu spirituality aj.).

Mgr. Aneta Haramijová

Aneta při studiu psychologie začala pracovat jako konzultant a posléze intervizor Linky bezpečí, posledních 12 let je hrdým lektorem jejích externích kurzů. Své zkušenosti čerpá především ze svého působení při Policejním prezidiu ČR na pozici psycholožky a vedoucí skupiny krizové intervence (vedla zde Linku pomoci v krizi a pracovala s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí), dále z její poradensko psychologické činnosti aplikované ve vlastní praxi i firemním prostředí. Za svou profesní specializaci považuje práci s krizí a traumatem v různých kontextech, v tomto směru se všemožně vzdělává a staví na svém sebezkušenostním výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

Mgr. Jakub Zámečník

Jakub začal na Lince bezpečí pracovat v roce 2015 na pozici konzultanta a postupně se propracoval až na vedoucího směny. Na Lince bezpečí se specializuje na problematiku internetové bezpečnosti. V roce 2018 ukončil studium psychologie na FF UK v Praze. Několik let také pracuje v krizovém centru, v současné době na pozici psychologa. Mj. je i studentem terapeutického výcviku INSTEP.

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak 15 let. Pracovala na pozici intervizora Linky bezpečí a linky EDA. Nyní pracuje na Rodičovské lince na pozici konzultanta a jako lektor kurzů Linky bezpečí. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a mnohé kurzy - např. Trauma, Problematika sexuálního zneužívání, Fokusing apod. V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuje se soukromé praxi.

Mgr. Anna Jelínková

Anna vystudovala Psychologii na FF UK v Praze a také Psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde je na pozici vedoucí týmu - intervizor. Pokud není na Lince, tráví svůj pracovní čas v soukromé terapeutické praxi v Dejvicích. Má hotový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je účastnicí výcviku v biosyntéze. Svůj čas také ráda věnuje předáváním zkušeností a učení nových krizových interventů. Lektorování se věnuje mnoho let. Lektorovala dětské skupiny na základních i středních školách, nyní se věnuje lektorování dospělých. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, kde čerpá energii.

Karolína Balcarová

Karolína pracovala mnoho let v oblasti závislostí a prevence. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik (SUR). Seberozvoji se věnuje i nadále. V posledních deseti letech pracuje na Lince bezpečí, původně jako konzultant-krizový intervent a nyní jako vedoucí telefonické služby LB. Pracuje v e-mailové poradně a na chatu Rodičovské linky. Působila několik let jako ředitel ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Po celou dobu své práce v sociálních službách se aktivně věnuje lektorování.

Mgr. Hana Petráková

Hanka je ve spojení s Linkou bezpečí už od roku 2000. Postupně prošla všemi kategoriemi v rámci práce konzultanta až na pozici vedoucí směny. Po studiu se od Linky tak trochu vzdálila, aby se za dva roky vrátila na pozici vedoucí Linky bezpečí, na které setrvala do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Spolupráci ale nikdy nepřerušila úplně. Od roku 2004 se věnuje práci pro E-mailovou poradnu Linky bezpečí, od roku 2019 je její vedoucí. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně-právní a poté obor sociální práce na FFUK. Pracovala na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti – cizince, poté ve středisku výchovné péče.

Bavily mě modelace, ukázkové modelace lektorů, prožitkové aktivity. Hodně se mi líbil blok o sebepoškozování a sebevraždách, i když to načasování pro mě nebylo nejlepší. Moc sympatičtí lektoři a lektorky.

Zvažovala jsem i komplexní výcvik tváří v tvář a měla obavy, zda nebude na škodu, že je tento pouze telefonický, ale nic mi zde nechybělo a jsem moc ráda, že jsem jej absolvovala.

Moc děkuji všem lektorům, byli skvělí, profesionální. Na kurzu byla legrace díky nadhledu a lehkosti výkladu.

Moc děkuji za skvělý kurz! Velice užitečný pro osobní rozvoj, do života, inspirace k zamyšlení… Díky!!!

Moc mě bavila celkově forma, jakou byly informace předávány, a moc se mi líbilo zaměření na děti a zkušenosti přímo z Linky bezpečí.

Všechno mě bavilo. Bylo to zajímavé od první do poslední hodiny – nabité informacemi.

Je to kurz, který měl smysl. To, co jsem se naučila, myslím, nezapomenu a budu umět použít i v běžném životě.

Zaujala mě lehkost v té náročnosti, lidský a autentický přístup.

Moc jsem se na každou část výcviku těšila. Informace ze školy se mi propojily s praxí.

Bavila mě interaktivní forma předávání informací.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.