Linka bezpečí | Kurz - Trénink dovedností při práci s emocemi klienta

Trénink dovedností při práci s emocemi klienta

4,8 z 5

Průměrné hodnocení od 156 absolventů.

Co se naučíte

 • Vztahovat se k emocím jako k přirozené součásti vztahu pracovník – klient
 • Lépe identifikovat a reflektovat emoce na straně uživatele
 • Aplikovat flexibilně různé komunikační modely pro práci s emocemi uživatele
 • Využívat specifické intervence pro zvládnutí konkrétních emocí

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesí
 • Všechny, kteří se chtějí naučit zvládnout krizovou situaci
 • Osobám ve věku min. 18 let

Termín

Trvání: 9:00 – 16:30
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2021/0918-SP/PC

ZMĚNA ADRESY:
Adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9 (mapa)

Cena: 2 930 Kč

Cíl tréninku

Na kurzu prostřednictvím prožitkových technik posílíte svoje dovednosti při práci s rozmanitými emocemi klientů i schopnost reflektovat vlastní emoce. Kurz je veden interaktivní formou. Využívají se prožitkové techniky: modelace rozhovoru, facilitovaná skupinová reflexe, reflexe konkrétních intervencí v hovoru, audiovizuální technika. Seznámíte se s různými teoretickými koncepty práce s emocemi, které budou východiskem pro aktivní nácvik a řešení modelových situací. Prostor je věnován i sdílení dobré praxe, osvědčených postupů a hledání nových cest.

Účastníci dostanou informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Přednášející

Mgr. Irena Kopřivová

Po dobu deseti let působila v personalistice, nejdéle v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Narození potomků odstartovalo profesní změnu a druhé desetiletí se věnuje psychologickému poradenství a diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii.

Mgr. Anna Jelínková

Anna vystudovala Psychologii na FF UK v Praze a také Psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde je na pozici vedoucí týmu - intervizor. Pokud není na Lince, tráví svůj pracovní čas v soukromé terapeutické praxi v Dejvicích. Má hotový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je účastnicí výcviku v biosyntéze. Svůj čas také ráda věnuje předáváním zkušeností a učení nových krizových interventů. Lektorování se věnuje mnoho let. Lektorovala dětské skupiny na základních i středních školách, nyní se věnuje lektorování dospělých. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, kde čerpá energii.

Mgr. Ing. Andrea Květoňová

Terapeutka Mgr. Ing. Andrea Květoňová se specializuje na psychoterapeutickou práci s dospělými, psychologické poradenství a krizovou intervenci pro děti i dospělé. Té se věnuje od roku 2014 jak telefonicky či přes chat při Lince bezpečí, tak v setkávání se s klienty tváří v tvář při společnosti Aperio – společnosti pro zdravé rodičovství. Od roku 2015 je také lektorkou kurzů zaměřených na psychologickou tématiku pořádaných Linkou bezpečí, nakladatelstvím Portál a jinými organizacemi.

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak 15 let. Pracovala na pozici intervizora Linky bezpečí a linky EDA. Nyní pracuje na Rodičovské lince na pozici konzultanta a jako lektor kurzů Linky bezpečí. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a mnohé kurzy - např. Trauma, Problematika sexuálního zneužívání, Fokusing apod. V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuje se soukromé praxi.

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

PhDr. Zuzana Kubíková

Zuzana je sociální pedagožka. Na Lince bezpečí pracuje od roku 2004. V současné době je intervizorka, vede tým konzultantů na směně. V E-mailové poradně Linky bezpečí odpovídá na maily klientům a působí jako editorka. Lektoruje pro Linku bezpečí a také soukromě - přednáší o rizicích sebepoškozování a vede semináře pro rodiče. Kromě telefonické krizové intervence a řady krátkodobých kurzů má vzdělání v rodinné terapii a výcvik v mediaci. Právě mediaci a rodinné terapii se věnuje v soukromé praxi.

Mgr. Zuzana Hrzalová, Dis.

Zuzana vystudovala obor sociální práce. Převážnou část profesního života se věnovala práci s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním a klienty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Působila jako vedoucí služeb v nízkoprahových službách pro děti a mládež nebo ve školství, jako vedoucí domova mládeže. Na mateřské dovolené nastoupila v roce 2020 jako vedoucí směny na Linku bezpečí, kde působí doposud. Dále je ředitelkou Národní linky pro odvykání, kde se mimo jiné věnuje vytváření a lektorování seminářů odborné veřejnosti.

Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Oceňuji sdílení zkušeností účastníků, tréninkové (modelové) aktivity, příklady konkrétních vět (přímá řeč) a konkrétních intervencí.

Lidský přístup, velmi sympatické lektorky a velmi přínosné informace.

Moc se mi líbily konkrétní věty pro příklad vedení rozhovoru a ukázky.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.