Linka bezpečí | Vícedětné rodiny, šance a rizika

Vícedětné rodiny, šance a rizika.

Vyrůstat ve větší rodině je skvělé. Taková rodina je vzhledem ke své vztahové složitosti a pestrosti každodenního života výborným prostředím pro trénink komunikace, respektu, odpovědnosti, soudržnosti, empatie a smyslu pro spravedlnost – když se to povede. Může však také být prostředím, kde dochází k mnoha psychickým zraněním. Ta pak mají vliv na chování dětí a do budoucna I na způsob, jímž se vztahují k sobě i k druhým lidem.

V první části bych se chtěla zaměřit na zhruba tří až čtyřleté období poté, co se v rodině objeví nový člen. Tedy na období adaptace na novou situací, která se samozřejmě týká všech. Za nejnáročnější bývají považovány první týdny, po kterých si mnozí rodiče oddechnou, že “to nejhorší” už mají za sebou. Ve skutečnosti jde o složitý a dlouhodobý proces. Z nemohoucího miminka roste osobnost, která si v rodině dobývá své místo, a začíná tak čas konfliktů, soupeření a také srovnávání (ze strany rodičů). Ráda bych alespoň krátce ukázala, co to znamená pro starší dětí, s čím je třeba počítat, jak vztahy mezi dětmi v tomto období podporovat. V další části bych se chtěla věnovat dětem, které jsou v rodinném systému nějakým způsobem znevýhodněné – půjde tedy o jakousi kategorizaci, která se zakládá především na mých zkušenostech z praxe. A v závěrečné části bych chtěla shrnout některá obecná doporučení, užitečné rodičovské strategie, při podpoře jak úspěšného rozvoje každého z dětí, tak I jejich sourozeneckých vztahů.

V první části bych se chtěla zaměřit na zhruba tří až čtyřleté období poté, co se v rodině objeví nový člen. Tedy na období adaptace na novou situací, která se samozřejmě týká všech. Za nejnáročnější bývají považovány první týdny, po kterých si mnozí rodiče oddechnou, že “to nejhorší” už mají za sebou. Ve skutečnosti jde o složitý a dlouhodobý proces. Z nemohoucího miminka roste osobnost, která si v rodině dobývá své místo, a začíná tak čas konfliktů, soupeření a také srovnávání (ze strany rodičů). Ráda bych alespoň krátce ukázala, co to znamená pro starší dětí, s čím je třeba počítat, jak vztahy mezi dětmi v tomto období podporovat. V další části bych se chtěla věnovat dětem, které jsou v rodinném systému nějakým způsobem znevýhodněné – půjde tedy o jakousi kategorizaci, která se zakládá především na mých zkušenostech z praxe. A v závěrečné části bych chtěla shrnout některá obecná doporučení, užitečné rodičovské strategie, při podpoře jak úspěšného rozvoje každého z dětí, tak I jejich sourozeneckých vztahů.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání