Linka bezpečí | Výcvik v chatové krizové intervenci

Výcvik v chatové krizové intervenci

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 377 absolventů.

Co se naučíte

 • Poskytovat službu krizové intervence a podpory prostřednictvím platformy chatu
 • Rozeznat krizový stav a podle dostupných informací vyhodnotit jeho akutnost a možné ohrožení klienta
 • Metody, jak navázat a udržet dobrý kontakt s klientem, jak pomoci klientovi strukturovat jeho problém
 • Poskytnout klientovi informace a podporu adekvátní pro řešení jeho situace či problému

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesích, kteří jsou v kontaktu s osobami v náročných situacích
 • Všechny, kteří se chtějí naučit poskytovat krizovou intervenci a podporu prostřednictvím platformy chatu
 • Osobám ve věku min. 18 let

Termín

Oba dny: 9:00 – 17:00
Rozsah: 16 vyučovacích hodin

U Elektry 830/2b, Praha 9, Hloubětín

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2021/0527-SP/PC

Vlastní notebook 

Cena: 5 260 Kč

Cíl kurzu

Výcvik je zaměřen na zvýšení kompetencí pracovníků při stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu prostřednictvím chatu. Výuka probíhá za využití interaktivních metod a je po celou dobu vedena v on-line prostředí. Důraz je kladen na praktický nácvik a modelové situace. Prostor je věnován fenoménu krize a charakteristikám krizové intervence se zaměřením na specifika krizové intervence poskytované v chatovém prostředí. Získáte informace o obecných zásadách chatového kontaktu. Osvojíte si metody a techniky práce s klientem na chatu, jak navázat a udržet dobrý kontakt s klientem, jak pomoci klientovi strukturovat jeho problém. Budete pracovat s vlastním vyjadřováním, co nejefektivnější formulací, ověřováním porozumění na straně klienta.

Účastníci dostanou informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení výcviku.

Výcvik nabízí příklady dobré praxe vycházející ze zkušeností Linky bezpečí poskytující tuto formu komunikace od roku 2006.

 

Přednášející

Ing. et Bc. Andrea Kumstová

Andrea se krizové intervenci věnuje od roku 2009. Své mnohaleté zkušenosti uplatňuje na Lince bezpečí, kde působí jako vedoucí směny na telefonické službě, konzultant v chatové a e-mailové poradně a lektor interních a externích vzdělávacích kurzů.

Táňa Mančíková

Táňa v průběhu studia matematiky a statistiky začala pracovat na Lince bezpečí, největší krizové lince pro děti v ČR a tato práce ji naplňuje už mnoho let. Na Lince má pozici vedoucího směny, zároveň je chatař a lektor workshopů, kurzů a výcviků, které Linka bezpečí pořádá interně a pro organizace pomáhajících profesionálů. Ráda šíří dovednosti krizové intervence i mezi širokou veřejnost, pořádá webináře a online kurzy. Ať už je téma jakékoliv, vždy se s účastníky zaměřuje i na práci se sebou a důležitou psychohygienu, je podle ní důležité pomáhat druhým z přebytku, ne z nedostatku. V roce 2022 si otevřela soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které pracuje s dospělými klienty metodou Biosyntézy. Táňa je sova, milovnice sauny a kavárenský povaleč.

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Hanka se pohybuje na Lince bezpečí už od roku 2001, kde vystřídala několik pozic od konzultanta na telefonu a chatu až po vedoucího směny. Po mateřské nastoupila zpět jako konzultantka na Rodičovské lince. Poslední roky působila jako vedoucí chatu Linky bezpečí, pracuje v emailových poradnách - pro děti i pro rodiče a současně jako konzultantka chatu Rodičovské linky. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze a pracuje jako biosyntetická psychoterapeutka. Věnuje se také lektorování. Jejím srdcovým spoluautorským projektem je Vztek matek.

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak 15 let. Pracovala na pozici intervizora Linky bezpečí a linky EDA. Nyní pracuje na Rodičovské lince na pozici konzultanta a jako lektor kurzů Linky bezpečí. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a mnohé kurzy - např. Trauma, Problematika sexuálního zneužívání, Fokusing apod. V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuje se soukromé praxi.

Mgr. Michal Kniha

Michal se už 20 let pohybuje v oblasti pomáhajících profesí, působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi. Jako lektor se specializuje na lektorování kurzů v oblasti práce s lidmi v krizové situaci a případně i kurzů věnujících se práci s klientem v akutní krizi s jeho rozličnými projevy.

Bc. Tereza Morysková, DiS.

Tereza vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Po dokončení studia pracovala jako sociální pracovnice v azylovém domě pro lidi bez přístřeší Armády spásy a poté se věnovala projektu Nový začátek v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Má dvě dcerky, se kterými byla několik let na rodičovské dovolené a pracuje na Lince bezpečí jako intervizorka. Do budoucna by se ráda věnovala práci krizové intervence a práci s ohroženými dětmi.

Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Moc děkuji za super výcvik, sdílení všech užitečných informací a předání znalostí. Je super, že lektorky mají dlouholeté zkušenosti v oboru a uváděly spoustu věcí z praxe. Jsem moc spokojená. Také musím vypíchnout, že jsem byla mile překvapená, jak různorodou skupinu jsme měli. Bylo to bezva.

Ano, kurz splnil moje očekávání. Možná jsem byla i překvapená, že byl víc praktický, než jsem čekala, což bylo super.

Obě lektorky byly velmi milé, ochotné odpovědět všechny dotazy a vytvořily za mě velmi příjemnou atmosféru.

Moc děkuji za podporu, určitě to využiji v praxi.

Oceňuji ochotu, trpělivost nad dotazy, které jsme měli. Příklady praxe a humor.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.