Linka bezpečí | Kurz - Výcvik v e-mailovém poradenství s prvky krizové intervence

Výcvik v e-mailovém poradenství s prvky krizové intervence

5 z 5

Průměrné hodnocení od 20 absolventů.

Co se naučíte

 • Formulovat strukturovanou odpověď s prvky krizové intervence a důrazem na práci se zakázkou a emocemi
 • Pravidla formální stránky odpovědi
 • Reagovat na různé typy dotazů a projevů klienta
 • Reflektovat prožívání klienta i pracovníka/poradce
 • Využít různé zdroje vlastní psychohygieny

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesích, kteří jsou v kontaktu s osobami v náročných situacích
 • Všechny, kteří se chtějí naučit používat prvky krizové intervence v e-mailové komunikaci/poradenství
 • Osobám ve věku min. 18 let

Termín

24 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do tří na sebe navazujících dnů

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2020/0916-SP/PC
Adresa: Sokolovská 377/141, Praha 8 – Libeň (mapa)
Vlastní notebook s sebou

Cena: 7 190 Kč

Cíl kurzu

Výcvik je zaměřen na využití prvků krizové intervence v e-mailovém poradenství. Důraz je kladen na aktivní nácvik a řešení modelových situací. Pracuje se interaktivní formou. Seznámíte se s pojmy krize a krizová intervence. Naučíte se formulovat strukturovanou odpověď s prvky krizové intervence, vhodně vymezit zakázku, reflektovat emoce klienta a reagovat na různé druhy dotazů. Zjistíte, jak pracovat s opakovanými kontakty, definovat hranice služby, reagovat na etická dilemata e-mailového poradenství a na základě sebereflexe si uvědomovat, jaké postoje se zrcadlí ve vaší práci s klienty v e-mailové komunikaci, nakolik tyto postoje odpovídají konkrétnímu dotazu a jaký dopad mohou mít na klienta. Obeznámíte se také s možnostmi psychohygieny.

Účastníci dostanou informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení výcviku.

Výcvik nabízí příklady dobré praxe pro práci s klienty vycházející ze zkušeností Linky bezpečí poskytující tuto formu komunikace od roku 2001.

Přednášející

Mgr. Hana Petráková

Hanka je ve spojení s Linkou bezpečí už od roku 2000. Postupně prošla všemi kategoriemi v rámci práce konzultanta až na pozici vedoucí směny. Po studiu se od Linky tak trochu vzdálila, aby se za dva roky vrátila na pozici vedoucí Linky bezpečí, na které setrvala do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Spolupráci ale nikdy nepřerušila úplně. Od roku 2004 se věnuje práci pro E-mailovou poradnu Linky bezpečí, od roku 2019 je její vedoucí. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně-právní a poté obor sociální práce na FFUK. Pracovala na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti – cizince, poté ve středisku výchovné péče.

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Hanka se pohybuje na Lince bezpečí už od roku 2001, kde vystřídala několik pozic od konzultanta na telefonu a chatu až po vedoucího směny. Po mateřské nastoupila zpět jako konzultantka na Rodičovské lince. Poslední roky působila jako vedoucí chatu Linky bezpečí, pracuje v emailových poradnách - pro děti i pro rodiče a současně jako konzultantka chatu Rodičovské linky. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze a pracuje jako biosyntetická psychoterapeutka. Věnuje se také lektorování. Jejím srdcovým spoluautorským projektem je Vztek matek.

Mgr. Kateřina Lišková, DiS.

Mgr. Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Vystudovala sociální práci a sociální politiku. Má přes dvacet let praxe s krizovou intervencí po telefonu, chatu a e-mailu. A to jak s prací s klienty, tak s vedením odborných týmů a lektorováním ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství přes e-mail.

Mgr. Lucie Zelenková, DiS.

Lucka je s Linkou bezpečí svázána již od roku 2002. Začala jako konzultant na lince a přes vedoucí směny a e-mailovou poradnu se vypracovala na zástupce vedoucí odborných služeb. Mimo Linku pracovala i v organizaci pomáhající dospělým lidem s mentálním postižením k samostatnosti a v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí. Hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiky. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce a v zájmu klienta přímo komunikuje s organizacemi, které mu mohou v jeho náročné situaci přímo pomoci. Pro Linku bezpečí také lektoruje v našem Výcviku telefonické krizové intervence a dalších kurzech.

PhDr. Zuzana Kubíková

Zuzana je sociální pedagožka. Na Lince bezpečí pracuje od roku 2004. V současné době je intervizorka, vede tým konzultantů na směně. V E-mailové poradně Linky bezpečí odpovídá na maily klientům a působí jako editorka. Lektoruje pro Linku bezpečí a také soukromě - přednáší o rizicích sebepoškozování a vede semináře pro rodiče. Kromě telefonické krizové intervence a řady krátkodobých kurzů má vzdělání v rodinné terapii a výcvik v mediaci. Právě mediaci a rodinné terapii se věnuje v soukromé praxi.

Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Oceňuji propojení teorie a praxe, zážitková cvičení (zažít si pocity klienta při odeslání mailu apod.).

Velmi příjemná atmosféra a skvělé tipy na zpracování e-mailů.

Kurz byl skvělý! Jsem ráda, že jsem ho absolvovala.

Vstřícný přístup, prostor pro otázky, smysl pro humor.

Možnost praktických nácviků během kurzu je velmi přínosná pro další praxi.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.