Linka bezpečí | Kurz - Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím

Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 195 absolventů.

Co se naučíte

 • Rozeznat projevy krize u dětí a dospívajících
 • Zásady krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím
 • Techniky krizově intervenčního rozhovoru
 • Stabilizovat dítě nebo dospívajícího v krizi
 • Orientovat se v možných emočních reakcích dětí a dospívajících a na základě toho účelně volit intervence
 • Vědomě pracovat se sebou a se svými zdroji v průběhu rozhovoru s dítětem

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesích
 • Pedagogické pracovníky
 • Všechny, kteří se chtějí naučit vést krizový rozhovor s dítětem a dospívajícím
 • Osobám ve věku min. 18 let

Termín

Oba dny: 9:00 – 17:00
Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2021/0050-SP/PC

 

 • Adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9  ( mapa )

Cena: 5 260 Kč

Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na specifika vedení krizového rozhovoru s dětským a dospívajícím klientem. Je veden interaktivní formou. Důraz je kladen na aktivním nácvik a řešení modelových situací, čímž se ukotví klíčové kompetence v oblasti krizové intervence.

Osvojíte si:

 • Základní teoretické koncepty týkající se krize (vymezení krize, její spouštěče, příznaky apod.)
 • Specifika vedení krizového rozhovoru s dětským a dospívajícím klientem
 • Dovednosti v oblasti budování kontaktu, stabilizace klienta a práce s emocemi na straně klienta i pracovníka
 • Palety účinných technik pro práci s nezletilými klienty v kontextu krizové intervence a užívání zpětné vazby jako důležitého nástroje seberozvoje
 • Sebezkušenostní techniky, reflexe zdrojů podpory i nástroje psychohygieny

Účastníci dostanou informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Přednášející

Mgr. Kateřina Schmidová

Katka je přes deset let vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor sociální práce a sociální politika. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii na 1. LF UK, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Zajímá se o metody práce s terapeutickým pískovištěm (sand play). Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních středisek výchovné péče, Prev-centru nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.

Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová

Zuzka je vystudovaná psycholožka (FSS MU Brno), která pracuje na Lince bezpečí jako krizová interventka již od roku 2002. Zároveň pracuje jako konzultantka Rodičovské linky. Několik let strávila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Přes 10 let provozuje svou poradenskou praxi s dospělými i dětskými klienty. Vedle telefonické i přímé práce s klienty se věnuje i e-mailovému poradenství. Zuzka je matkou dvou dcer, které jsou pro ni každodenní inspirací i „školou života“.

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Hanka se pohybuje na Lince bezpečí už od roku 2001, kde vystřídala několik pozic od konzultanta na telefonu a chatu až po vedoucího směny. Po mateřské nastoupila zpět jako konzultantka na Rodičovské lince. Poslední roky působila jako vedoucí chatu Linky bezpečí, pracuje v emailových poradnách - pro děti i pro rodiče a současně jako konzultantka chatu Rodičovské linky. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze a pracuje jako biosyntetická psychoterapeutka. Věnuje se také lektorování. Jejím srdcovým spoluautorským projektem je Vztek matek.

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

PhDr. Ludmila Boková

Ludmila pracuje v pomáhajících profesích od roku 1993, nejdříve v ambulantním oddělení střediska výchovné péče, od roku 2006 v azylovém domě pro matky s dětmi. Také již téměř dvacet let pracuje jako videotrenérka s rodiči zejména velmi malých dětí na podpoře dobré komunikace a vztahu mezi rodiči a dětmi. Na Rodičovské lince Ludmila působí jako konzultantka od roku 2008. Vystudovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala doktorský titul.

PhDr. Zuzana Kubíková

Zuzana je sociální pedagožka. Na Lince bezpečí pracuje od roku 2004. V současné době je intervizorka, vede tým konzultantů na směně. V E-mailové poradně Linky bezpečí odpovídá na maily klientům a působí jako editorka. Lektoruje pro Linku bezpečí a také soukromě - přednáší o rizicích sebepoškozování a vede semináře pro rodiče. Kromě telefonické krizové intervence a řady krátkodobých kurzů má vzdělání v rodinné terapii a výcvik v mediaci. Právě mediaci a rodinné terapii se věnuje v soukromé praxi.

Mgr. Zuzana Hrzalová, Dis.

Zuzana vystudovala obor sociální práce. Převážnou část profesního života se věnovala práci s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním a klienty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Působila jako vedoucí služeb v nízkoprahových službách pro děti a mládež nebo ve školství, jako vedoucí domova mládeže. Na mateřské dovolené nastoupila v roce 2020 jako vedoucí směny na Linku bezpečí, kde působí doposud. Dále je ředitelkou Národní linky pro odvykání, kde se mimo jiné věnuje vytváření a lektorování seminářů odborné veřejnosti.

Považuji za skvělý nápad mít k ruce materiály, pracuje se mi tímto způsobem lépe, než když má přednášející prezentaci v PowerPointu, kterou pak posílá.

Skvěle strukturované, přehledné. Vše zajímavé a obohacující. I když jsme se nejdřív bála zkoušení reálných hovorů, moc mi to pomohlo!

Lektorky byly velmi milé. Předávaly plno praktických a návodných informací.

Moc děkuji za zajímavý a skvěle vedený kurz. Nové znalosti určitě využiji i v praxi.

Oceňuji strukturovanost, aktivity, různorodost a praktičnost témat. Lidský a milý přístup lektorek.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.