Linka bezpečí | Ze základky na střední. Co čekat a jak přechod zvládnout?

Ze základky na střední. Co čekat a jak přechod zvládnout?

Přechod ze základní na střední školu je krokem, který s sebou přináší mnoho změn, a u někoho možná také obavy a strach, což je naprosto přirozené, pochopitelné a v pořádku. Co můžete od přechodu ze základní školy na střední očekávat? Co vás tam může čekat a jak se na to připravit?

Nové zvyklosti

Přechodem na vyšší stupeň vzdělání vás čeká učení se novým zvyklostem, mezi které může patřit například i dřívější ranní vstávání. Nejen kvůli výuce, ale také například kvůli dojíždění. Nové může být také oslovování vyučujících, kteří se zde osloví buď vysokoškolským titulem, nebo oslovením pane profesore či paní profesorko, byť to s akademickým titulem prof. nijak nesouvisí.

Tip: Zaměřte se na spánkovou hygienu, ať jste ráno odpočatí. Kvalitní spánek zlepšuje imunitu, a zdraví, dodává sílu a bystrost. Dbejte na délku spánku a usínání ve stejnou hodinu. Nemějte v místnosti žádný zdroj světla, který by vám spánek rušil, např. blikající rádio, počítač, telefon. Po 16 hodině nejezte čokoládu, nepijte Coca-colu a další potraviny obsahující kofein.

Mnoho nových tváří – jak se dělají přátelé?

Kromě praktických a organizačních záležitostí, které s sebou přechod na další stupeň vzdělávání přináší vás čeká seznamování se s mnoha novými učiteli, školským personálem a především spolužáky, se kterými budete trávit nejvíce času. Spolužáky si nevybíráte. Proto je pravděpodobné, že ve třídě si budete díky podobnému založení s někým bližší a také naopak. Vzájemné vztahy se budují postupně. Nečekejte, že budete všichni hned „skvělá parta“. Stejně tak s učiteli se budete poznávat v průběhu celého studia v nejrůznějších situacích. A jací někteří učitelé doopravdy jsou budete vědět někdy až s odstupem několika let po odchodu ze školy.

Tip: Jak získat nové přátele? Začněte s úsměvem a přátelským pozdravem. Udělejte první krok – nebojte se oslovit ostatní a začít konverzaci. Je dobré mít připravené téma, se kterým můžete začít. Buďte sami sebou. Se spolužáky si povídejte a zjišťujte, co máte společného.

Jiné tempo

Další změnou je nutnost zvyknout si na způsob výuky a práci se zdroji, informacemi a materiály. Dá se očekávat, že každý učitel bude mít svou vlastní představu o tom, jak bude učit, co se mají žáci naučit ve škole a jaký objem učiva se má ponechat na jejich samostudiu doma. Stejně tak způsob zkoušení a ověřování vědomostí u studentů může být specifický učitel od učitele.

Tip: Na styl výuky učitelů i studia samotného si zvykejte postupně a ujasňujte si, co nejvíce vyhovuje vám. Zkoušejte, v jakou dobu, kde a s kým se vám nejlépe učí. Samotnému nebo třeba s jedním či více spolužáky doma či v parku formou diskuze? Nespěchejte na sebe a dejte si čas. Co nejde první týden, může v následujících být lepší.

Delší rozvrh

S rychlejším tempem může souviset také mnohem delší rozvrh, než na který jste byli zvyklí na základní škole. To může působit kolize s vašimi volnočasovými aktivitami, kroužky a zájmy, kterým jste se věnovali během základní školy. Nutnost rozhodnutí, že s některými aktivitami se musíte kvůli nové škole rozloučit není výjimečné, stejně tak, jako fakt, že je to nepříjemné, někdy bolestivé.

TIP: Porovnejte si čas začátku svých kroužků, délku přejezdu ze školy či domu s novým rozvrhem a zjistěte tak, zda je budete stíhat. Pokud ne, poohlédněte se po možnostech volnočasových aktivit přímo v nové škole nebo jejím okolí. Můžete se také zorientovat v náhradních možnostech nabídky kroužků ve vašem bydlišti, které budou časově zapadat do vašeho nového rozvrhu.

Mluvte o potížích, pokud se objeví

Tak, jako je přechod ze základní školy na střední školu stresovou situací pro studenty, stejně tak náročnou životní situací je pro rodiče. Je dobré si uvědomit, že mluvit o tom, co se ve škole daří a kde se rodí potíže, může být úlevné samo o sobě. Společný rozhovor tak může působit preventivně a předejít potížím s učením nebo ve vztazích se spolužáky. Je mnoho způsobů, jak se na potíže připravit dopředu. Například hledání řešení společně s rodiči nebo blízkými osobami. Nebýt na to sami. V případě dlouhotrvajících úzkostí a strachů je vhodné vyhledat pomoc odborníka, který nabídne způsoby, jak pracovat se stresem, očekáváním a obavami. A to nejen studentům, ale i jejich rodičům.

TIP: Mluvte o tom, jaké to ve škole je. Neduste své obavy a emoce v sobě. Více hlav, více ví. Když jsme ponořeni do strachu, je naše hlava zablokována a neumožní vám dívat se na situaci s nadhledem, odstupem a hledat kreativní řešení. Proberte své obavy s rodiči, prarodiči, sourozenci, novými spolužáky, kamarády (Jsou-li od vás daleko, zavolejte jim. Jaké metody sžívání se s novým prostředím využili oni, jsou-li ve stejné situaci, jako vy? Co vám pomohlo v minulosti v podobných situacích?). Také na Lince bezpečí jsme tu pro vás.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání