Linka bezpečí | O nás

O nás

pomáháme dětem i rodičům
29 let
se na nás ročně obrátí
185 426 z vás
co nejlépe vám pomoct
1 cíl

Náš cíl

Na Lince bezpečí pomáháme dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady. Jsme dostupní pro klienty z celé České republiky, nonstop na telefonním čísle 116 111, ale i na chatu a v e-mailové poradně. Velkou pozornost věnujeme prevenci. Naši konzultanti jezdí za dětmi do škol a sportovních klubů, natáčíme vzdělávací videa, podcasty a blog. Pravidelně se zapojujeme do odborných a veřejných akcí, které přispívají k rozvoji péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Dbáme na vysokou odbornost našich služeb poskytovanou dětem a jejich blízkým. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli na Lince bezpečí spokojení, věnujeme se jejich duševní hygieně a pravidelnému vzdělávání. Naše práce nám dává velký smysl.

Říct si o pomoc vyžaduje velkou dávku odvahy. Vážím si všech našich klientů, kteří to dokážou a na Linku bezpečí se obrátí.

Soňa Petrášková
Ředitelka Linky bezpečí
Základní informace

Jako Linka bezpečí, z.s. ke své činnosti splňujeme veškeré potřebné náležitosti, abychom mohli služby Linka bezpečí a Rodičovská linka realizovat jako sociální služby ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Rozhodnutí o udělení registrace služeb jsme získali 27. 11. 2007.

Jsme také akreditovanou vzdělávací institucí a realizujeme několik akreditovaných výcviků a kurzů.

Jsme i organizací pověřenou výkonem sociálně právní ochrany dětí dle rozhodnutí MHMP ze dne 16. 9. 2002, v rozsahu stanoveném rozhodnutím MHMP ze dne 10. 11. 2015.

Kontakt

Název Linka bezpečí, z.s.
Sídlo Ústavní 95, 181 00 Praha 8 – Bohnice
61383198
DIČ CZ 61383198
Informace o registraci Spolek je registrován pod spisovou značkovou L 5966 vedenou u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení 3856680/0300
E-mail info@linkabezpeci.cz
Telefon do kanceláře 266 727 979
Datová schránka 88dz4zk

Poslání

Posláním Linky bezpečí, z.s. je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí, z.s. poskytuje krizovou intervenci, poradenství a zajišťuje prevenci klientům z celé České republiky. Vzdělává odbornou veřejnost pracující s dětmi. Vším, co děláme, směřujeme ke zlepšení kvality života dětí.

Služby

V rámci služby Linka bezpečí poskytujeme bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů. Současně provozujeme Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí o dítě.

 • Služby jsou akreditovány v systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice.
 • Linka bezpečí je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

Poskytované služby

Linka bezpečí
E-mailová poradna Linky bezpečí
Chat Linky bezpečí
Rodičovská linka
E-mailová poradna Rodičovské linky
Chat Rodičovské linky

Projekty

Linka bezpečí NAŽIVO

Kontakty

Mgr. Kateřina Lišková
Vedoucí odborných služeb Linky bezpečí
k.liskova@linkabezpeci.cz
tel.: 724 316 655

Mgr. Lucie Zelenková
Zástupce vedoucí, sociální pracovnice Linky bezpečí
l.zelenkova@linkabezpeci.cz
tel.: 724 459 483

Mgr. Kateřina Schmidová
Vedoucí Rodičovské linky
k.schmidova@linkabezpeci.cz
tel.: 724 459 485

Mgr. Klára Vítková
Vedoucí provozu Linky bezpečí
k.vitkova@linkabezpeci.cz
tel.: 724 459 488

Podpora

Proč nás podporovat

Ročně pomůžeme 90 841 dětem v nouzi. Dalších 94 585 se nedovolá. Pracujeme nonstop, ale nestačí to. Svým darem můžete přispět na zvýšení počtu odbavených kontaktů, které mohou pomoci ulehčit dětská trápení.

 • Jsme záchrankou pro dětskou duši
 • Pomáháme 24 hodin denně po celý rok
 • Řešíme až 400 dětských kontaktů denně z celé ČR
 • Ctíme anonymitu a soukromí dětí
 • Děti se na nás obracejí například se sebepoškozováním, sebevražednými myšlenkami, vztahovými a rodinnými problémy
 • Během hodiny provozu probíhá v průměru 10 kontaktů (telefon, e-mail, chat)

Velmi si vážíme všech, kteří nám pomáhají, děkujeme.

Přidejte se, je víc možností, jak nás podpořit.

Co o nás říkají naši partneři

Nadace O2 již od roku 2002 podporuje rozvoj a ochranu komunit, ve kterých naše děti a dospívající vyrůstají. Je nám velkou ctí, že na realizaci projektu Linka bezpečí můžeme spolupracovat již od samého začátku a díky technologiím tak pomoci vytvořit bezpečné prostředí pro děti a rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci.,“ říká Hany Farghali, předseda správní rady Nadace O2 a ředitel korporátní komunikace O2.

Uplatňování principů společenské odpovědnosti je pro ČSOB nedílnou součástí její firemní DNA. Proto jsme velmi rádi, že můžeme být generálním partnerem právě Linky bezpečí, která pro nás představuje tradiční, profesionální a důvěryhodnou společnost s dlouhou historií, tedy partnera, kterému budeme rádi nablízku a jeho klientům ku pomoci,“ říká Jitka Švejcarová, specialistka společenské odpovědnosti skupiny ČSOB.

Jsme rádi, že můžeme uplatnit naše zkušenosti při právní asistenci Lince bezpečí, z.s. a tím se podílet na pomoci dětem v krizových situacích. Profese advokáta není často spojována se soucitem a porozuměním, tím spíš je pro nás důležité, že touto cestou máme možnost tyto pocity zprostředkovaně projevit. Doufáme, že naše práce je pro Linku bezpečí, z.s. přínosem, pro tým naší kanceláře je radostí," říká JUDr. Barbora Simon Dunovská, managing partnerka advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.

WARDENS poskytuje Lince bezpečí zcela zdarma finanční a ekonomické poradenství a podílí se také na tvorbě koncepcí a strategií. „S Linkou bezpečí jsem spjat již od roku 2013, prošel jsem s ní kus cesty od období finančních potíží až po následnou stabilizaci a rozvoj organizace. Jako otec tří dětí si uvědomuji nezbytnost pomoci dětem, které prožívají jakékoliv potíže a jsem rád, že WARDENS může být její součástí.“ říká Radek Dudáš, řídící partner WARDENS GROUP a letitý předseda představenstva Linky bezpečí.

Nejdůležitějšími vlastnostmi, kterými se lidská společnost vyznačuje jsou: solidarita, obětavost, laskavost, soucit se starými, nemocnými, slabými a s dětmi. Když jsme se v AHASWARE zamýšleli nad tím, koho a jakým způsobem podpořit, byla právě tato kritéria tím, co určovalo náš výběr. Linka bezpečí je spolek, který svou obětavou a namáhavou prací pomáhá těm nejpotřebnějším – dětem, a tak plně naplňuje hodnoty, které chceme podporovat a rozvíjet. Jsme hrdí na to, že od roku 2003 můžeme být partnery tak potřebné organizace, jakou Linka bezpečí je," říká Martin Pavlíček, ředitel společnosti AHASWARE.

Lundegaard pro Linku bezpečí bezplatně spravuje a stará se o provoz webového portálu Linka bezpečí a Rodičovská linka tak, aby byl všem dětem i rodičům jednoduše a rychle dostupný v situacích, kdy potřebují pomoc. „Linka bezpečí podporuje jednu z nejdůležitějších investic, které před sebou všichni máme – budoucnost dětí a mládeže. V Lundegaard jsme proto rádi, že můžeme přiložit ruku k dílu a podpořit ji tak, jak nejlépe umíme, a to skrze naše IT služby a expertízu. Věříme, že skrze digitální kanály bude totiž Linka bezpečí schopna nabídnout své pomocné ruce lépe, rychleji a přesně tam, kde je potřeba. A nás z celého srdce těší, že u toho můžeme být,“ říká Petr Buchbauer, Chief Executive Officer Lundegaard.

Uvědomujeme si, že současná situace je náročná po všech stránkách nejen pro nás dospělé, ale také i pro děti a dospívající. Možnost obrátit se na Linku bezpečí tedy představuje pro její mladé klienty další pevný bod při řešení jejich problémů a trápení. Proto jsme velmi rádi jejím partnerem a podporovatelem,“ říká Mgr. František Cink, Sales representative ve společnosti Zdravotnická skupina EUC.

Náš závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti je neodmyslitelnou součástí firemní politiky a kultury. S Linkou bezpečí spolupracujeme dlouhodobě a vážíme si toho, jakým způsobem každodenně pomáhá dětem při řešení jejich starostí a problémů. Spolupráce s Linkou je pro nás zárukou, že i naše pomoc je vynaložena účelně a efektivně. A stovky příběhů dětí, kterým Linka poskytla krizovou pomoc či dokonce změnila život, jsou toho živým důkazem.“ říká Milan Prokopius, řídící partner Mazars v České republice.

Projekty

 

Vedení spolku

Linka bezpečí je dle Občanského zákoníku zapsaným spolkem. Jeho nejvyšším orgánem je členská schůze. Podle stanov jsou dále zřizovány tyto orgány:

Představenstvo

Radek Dudáš předseda představenstva
Lucie Juřinová místopředseda představenstva
Petr Hanuš člen představenstva

Dozorčí rada

Jitka Švejcarová předseda dozorčí rady
JUDr. Barbora Dunovská místopředseda dozorčí rady
Dominika Herdová člen dozorčí rady

Kontakt na představenstvo a dozorčí radu:

Lucie Juřinová
Tajemnice
mobil: 773 631 753
e-mail: l.jurinova@linkabezpeci.cz

Ředitelka

Soňa Petrášková
mobil: 724 459 487
e-mail: s.petraskova@linkabezpeci.cz

Pro média

Kontakt pro média

Mgr. Regina Jandová
specialistka PR a komunikace
mobil: 732 525 568
e-mail: r.jandova@linkabezpeci.cz

Press kit

#zvladni20

Nejnovější tiskové zprávy

Osobní údaje

I. Správce osobních údajů

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 5966 (dále jen Linka bezpečí“ nebo „LB“).
Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem LB, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti LB nebo podporuje činnost či aktivity LB.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Linka bezpečí zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
Kromě shora uvedených osobních údajů Linka bezpečí zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích LB, otevírání e-mailů zasílaných LB, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
LB může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Linka bezpečí provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s LB, zejména offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, e-mailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s LB“).
Linka bezpečí je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
Linka bezpečí výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci.

IV. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Linkou bezpečí zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech LB:
informování o aktivitách LB
komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.
zasílání newsletteru, informování o pravidelných urgentních apelech a jiných vhodných příležitostech pro zapojení příznivce
zasílání žádostí o pomoc a podporu LB

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce LB jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s LB podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Linka bezpečí zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými LB před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze Linky bezpečí právo kdykoliv požádat LB o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Linka bezpečí poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Linky bezpečí

Internetové stránky Linka bezpečí mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek LB, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
Internetové stránky Linka bezpečí mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
Stránkami Linky bezpečí je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Linka bezpečí, z.s.

IX. Kontakt

V případě dotazů či připomínek týkající se Zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte.

Ke stažení

Letáky

Pro děti a dospívající
Školní leták
Pro všechny, kteří mají starost o dítě
výzva #zvládni20
Podcast nejen pro rodiče
Podcast pro děti
Leták s QR odkazem na poradnu
Přijedeme za vámi

Loga

Výroční zprávy

Historie

 • 2021

  Rodičovská linka slaví 20 let

  Oslavili jsme dvacáté narozeniny Rodičovské linky. V současné době poskytujeme na Rodičovské lince krizové služby na telefonu 12 hodin denně, k dispozici je i e-mailová poradna a chat.

 • 2020

  Podcast „Na Tenké Lince“

  Rozšířili jsme své služby o tzv. pasivní poradenství formou Podcastu "Na Tenké Lince" a krátkých edukativních videí.

 • 2019

  Linka slaví 25 let

  V rámci tohoto výročí jsme v Praze uspořádali úspěšnou odbornou konferenci na téma Sebepoškozování. Zároveň jsme v krajských městech realizovali odborná setkání se zástupci krajů, měst, Policie, OSPODů, škol apod. na téma „Dítě v krizi – praxe LB“.

  Linka bezpečí získala ocenění Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019

  Od Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019 jsme získali hlavní cenu za projekt „Jak pomoci dětem, které něco trápí," na němž jsme spolupracovali s Fotbalovou Asociací ČR.

  Neziskovka roku 2019

  Opakovaně jsme získali titul Neziskovka roku a to v kategorii Velká neziskovka. Cenu uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a je primárně zaměřena na vedení společnosti a zacházení se svěřenými financemi jak státu, tak dárců.

  Generální partner Nadace RSJ

  Získali jsme dalšího generálního partnera pro spolupráci, a to Nadaci RSJ.

 • 2018

  Safer internet

  Ve spolupráci s CZ.NIC zastřešujeme v ČR evropský projekt Safer internet, který je zaměřen na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií.

 • 2017

  Chat Rodičovské linky a Blog Linky bezpečí

  Na Rodičovské lince jsme rozšířili služby o bezplatný chat. Pro veřejnost jsme spustili Blog Linky bezpečí.

 • 2015

  Ocenění Neziskovka roku

  Získali jsme prestižní ocenění Neziskovka roku v kategorii velkých organizací a zároveň v kategorii Cena veřejnosti.

 • 2014

  Linka bezpečí slaví 20 let

  Oslavili jsme s Linkou 20 let jejího fungování. Za tu dobu jsme přijali 10 000 000 kontaktů a 11 000 poděkování od dětí.

 • 2013

  Získání akreditace pro výcvik v chatové krizové intervenci

  Získali jsme jako první v ČR akreditaci pro výcvik v chatové krizové intervenci.

 • 2011

  E-mailová poradna Rodičovské linky

  Nově jsme spustili E-mailovou poradnu Rodičovské linky a tím rozšířili tuto službu o písemnou formu.

  Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě

  Zahájili jsme úspěšný projekt Linka bezpečí ve vaší třídě. Jedná se o edukativní zážitkové programy pro školy.

 • 2010

  Nový generální partner ČSOB

  Získali jsme nového generálního partnera, a to společnost ČSOB.

 • 2006

  Otevření Chat poradny Linky bezpečí

  Otevřeli jsme pro děti a dospívající další službu umožňující písemný kontakt – Chat poradnu LB.

 • 2001

  Internetová poradna Linky bezpečí

  Zahájili jsme provoz Internetové poradny Linky bezpečí (dnešní E-mailové poradny LB). Pomáháme tak i dětem, které nemohou nebo nechtějí využít telefonické spojení.

  Vznik Rodičovské linky

  Rozhodli jsme se zřídit Rodičovskou linku, na kterou se mohou obrátit rodiče, prarodiče, rodinní příslušníci a všichni dospělí, kteří mají starost o děti.

 • 1997

  Partnerství se společností 02

  Uzavřeli jsme dlouhodobou spolupráci se společností 02 (někdejším Českým Telecomem) ve formě generálního partnerství. Díky tomu můžou děti volat na Linku bezpečí zdarma.

 • 1994

  Vznik Linky bezpečí

  1. 9. 1994 jsme zahájili činnost Linky bezpečí a stali jsme se tak druhou Linkou svého druhu v Evropě. Inspirovali jsme se zkušenostmi z dětské linky ChildLine ve Velké Británii.

Generální partneři

Logo Ministerstvo vnitra České Republiky
Logo RSJ Foundation
Logo čsob
Logo Nadace O2
Logo Ministerstvo práce a sociálních věcí