Linka bezpečí | Soutěž #zvladni20

Soutěž #zvladni20

Natoč video pro Linku bezpečí ke zdravějšímu způsobu zvládání emocí

Během loňského roku jsme zaznamenali značný nárůst kontaktů s tématem sebepoškozování. V porovnání s předchozím rokem je to dokonce o alarmujících 54 % více! Možná jste se se sebepoškozováním setkali i ve vaší škole nebo v okolí a přemýšlíte, jak s tímto tématem naložit, mladým lidem pomoci nebo působit preventivně. A proto jsme tu my.

Proč to děláme

Proč to děláme?

Rozhodli jsme se letos zacílit ještě více na prevenci před sebepoškozováním a chceme tímto způsobem podpořit zdravější zvládání emocí:

 • Zapojit samotné žáky, studenty a dospívající, aby si mohli sami osvojit a zvědomit zdravé způsoby, jak k sobě a potížím přistupovat. Zároveň inspirovat ostatní.
 • Všem těmto mladým lidem nabízíme možnost vyzkoušet si zdravý způsob, jak emoce ventilovat. To je pro prevenci sebepoškozování jedním ze základních bodů. Vědět, jak se k potížím postavit zdravějším a ne destruktivním způsobem, vnímáme jako velmi cennou zkušenost.
 • V souvislosti s šířením sebepoškozováním chceme prostřednictvím prevence šířit možnosti, jak potíže zvládat zdravě. Začlenit do nich mladé lidi. Videa budeme sdílet na našem IG profilu pod #zvladni20, aby se jimi mohli inspirovat i ostatní.

Jaké jsou přínosy natočení videa?

 • Povědomí o tom, že jsou jiné možnosti zprostředkování úlevy než sebepoškozování.
 • Prostřednictvím tvůrčího pojetí lze téma otevřít ve škole, v rodině, inspirovat se společně na našem webu a informovat se o fenoménu sebepoškozování.
 • Podpořit se v dobrých strategiích navzájem.
 • Rozšířit dovednosti v mediálních a technických činnostech.

Jak se zapojit

Soutěžní videa zasílejte do 9. 6. 2024. Vyhlášení vítězů proběhne 13. 6. 2024.

Pravidla jsou jednoduchá

 • Natočit 20 vteřinové video (ideálně humorné, vtipně a s nadsázkou pojaté), které ukáže jednu z těchto kategorií jako zdravou variantu ventilace emocí.
 • Na konci každého videa se musí objevit sdělení #zvladni20 – Zkus to jinak
 • Ve videu nepoužívejte loga Linky bezpečí. U vybraných videí bude námi doplněno.
 • Počet zaslaných videí není omezen.
 • Zaslat přiložený souhlas s uveřejněním videí.

Kam poslat své video

 1. Video nám zašlete prostřednictvím internetového úložiště (např. Úschovna.cz , Google Drive atd.) na klubovna@linkabezpeci.cz.
 2. Vyplňte, podepište a pošlete na stejný e-mail Přihlášku do soutěže společně s podepsaným Všeobecným ustanovením a Souhlasem se zpracováním osobních údajů. Bez těchto dokumentů nelze videa do soutěže zařadit.
 3. Do předmětu uveďte: Video #zvladni20.

Forma

Kreativitě se meze nekladou (hrané, animované, cokoliv je možné). Technické parametry a použitá technika jsou plně v režii tvůrců videa.

Soutěžní kategorie

 • Fyzická aktivita
 • Tvorba
 • Dechové cvičení
 • Relaxace
 • Kontakt s někým blízkým

Kdo může soutěžit?

Jsme Linka bezpečí pro děti a mladé lidi do 26 let. Všichni v tomto věkovém rozmezí se mohou do soutěže přihlásit ať už za školu nebo sami za sebe.

Trvání soutěže

 • Začátek soutěže: 30. 4. 2024
 • Ukončení soutěže: 9. 6. 2024

Co video nemá obsahovat?

Vyhrazujeme si právo vyřadit snímky se záběry, které obsahují sebepoškozování v jakékoliv formě nebo na něj odkazují, nesmí obsahovat dehonestující poukazování na sebepoškozování, zlehčování problematiky. Dále videa, která jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí kruté jednání, rizikové chování zlehčují, omlouvají či schvalují.

Videa nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, rovněž ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby vystavené tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, a také ty, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Taková videa nebudou do soutěže zařazena. Cílem je ukázat tyto možnosti pozitivně.

Ceny a ocenění

Ceny a ocenění

1. místo

 • Poukaz pro 4 osoby na oslí farmu a zážitek putování s oslíkem
 • Vítězové kategorií se stávají porotci příštího kola soutěže
 • Vítěz získá unikátní právo na výběr dalšího tématu
 • Vítězná videa budou propagována na sociálních sítích Linky bezpečí se jmény tvůrců
 • Dárkový balíček s předměty Linky bezpečí a partnerů

2. místo

 • Dárkový balíček s předměty Linky bezpečí a partnerů

3. místo

 • Mystery box (nechte se překvapit)

Certifikát Bezpečného Společníka: Každý autor, který natočí a předloží krátké video schválené pro postup do soutěže, obdrží certifikát, kterým se stává oficiálním „Bezpečným Společníkem“ organizace Linky bezpečí.

Soutěž má tři věkové kategorie

 • Žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • Studenti středních škol, gymnázií a odborných učilišť
 • Studenti VŠ, VOŠ

Kategorie hodnocení

 • Humor
 • Přínos pro společnost
 • Kreativita
 • Technické zpracování

Partneři soutěže