Linka bezpečí | Tipy pro zasažené situací na FF UK

Tipy pro zasažené situací na FF UK

Co se s vámi může dít:

 • Každý může situaci prožívat jinak
 • Je přirozené cítit se situací zasažen
 • Stejně tak je přirozené cítit se od události “vzdálený”
 • Vaše vnímání situace se může v čase velmi proměňovat
 • Jde o normální reakci na nenormální situaci

Co může pomoci (postupujte krok po kroku)

 1. Jde-li to, buďte se svými blízkými, v místě, kde se cítíte dobře.
 2. Buďte na sebe laskaví a udělejte něco, co máte pod kontrolou: dejte si sprchu, udělejte si čaj, zabalte se do deky, zapalte svíčku, povídejte si s blízkými, zúčastněte se pietní akce, je-li vám to blízké…
 3. Dávkujte si množství informací, sledujte pouze ověřené zdroje. Za tímto účelem můžete využít krizovou linku Policie ČR: 974 823 158. Pokud vás informace zavalují, odpojte se od nich.
 4. Držte se. A pokud to nejde (to je v pořádku), držte se těch, kteří vás podrží.
 5. Kontaktujte odbornou krizovou pomoc v současné fungující infrastruktuře:

Telefonické krizové linky

Kam jít osobně (Praha)

 • CKI Bohnice, dospělí, nonstop
 • CKI RIAPS, dospělí, nonstop
 • Další krizová centra jsou v Brně a Ostravě.

Seznam terapeutů poskytující službu pro bono

Sociální klinika s volnou kapacitou pro klienty