Linka bezpečí | Nikdy v tom nebudu dobrý

Nikdy v tom nebudu dobrý…

Už jste tuto či podobnou větu od svého dítěte slyšeli? Přesto, že je talentované a má schopnosti, které by mu k úspěchu a k vysněnému cíli mohly pomoci, skleslým hlasem o sobě pochybuje, nevěří si? Obává se neúspěchu? Pomozte mu vnímání svých schopností změnit a podpořte ho v rozvíjení nového způsobu myšlení. Aby se vše zdařilo, musíte se novému myšlení naučit především vy, rodiče.


 

Proč si nevěří, když na to objektivně má?!?

Pro to, aby dítě uspělo, respektive každý z nás, pouze talent a schopnosti nestačí, byť jsou samozřejmě důležitou součástí při cestě za vysněným cílem. Mnohem zásadnější je v co věříme a jak věříme sobě. Důležitý je také způsob našeho myšlení. Ten je základem pro přístup k řešení úkolů nebo chcete-li potíží a výzev.

Fixní myšlení versus myšlení podporující růst

Psycholožka Carol Dwecková při svých výzkumech definovala dva různé způsoby myšlení. „Fixed mindset“, který bychom mohli přeložit jako fixní, pevné, limitované či neflexibilní. Lidé s „fixed mindset“ sázejí na jistotu, pouštějí se pouze do akcí, u kterých si jsou jisti úspěchem. Nepokoušejí se o úspěch tam, kde si nevěří nebo mají pochybnosti a kde nechtějí ukázat své nedostatky. Úspěchem si potvrzují svoji inteligenci a naopak neúspěch vnímají jako zpochybnění schopností a inteligence.

Druhý způsob: „Growth mindset“, jednoduše řečeno růst podporující myšlení. Lidé s „growth mindset“ jsou otevřeni novým výzvám, netouží po pochvale či uznání zvenčí, uspokojení totiž nachází v sobě a smyslu svého konání. Neskrývají své nedostatky, nestydí se za ně, ale hledají cesty k jejich překonání, a tím celkově a neustále rostou a rozvíjí se. Obklopují se lidmi, kteří je povzbuzují k rozvoji a jsou jim příkladem. Nevolí osvědčené, ale zkouší nové možnosti.

Díky myšlení kurážněji životem

„Growth mindset“ umožňuje ustát i náročná životní období a projít jimi s menšími šrámy na duši. Přesto je ve společnosti rozšířenější „fixed mindset“. Převažuje v rodinách i ve školách a má za následek smýšlení o sobě ve větách typu: „Nikdy v tom nebudu dobrý. Raději bych to ani neměl zkoušet. Nebudu se ptát, nechci vypadat hloupě. Vím, jak to dopadlo minule, rozhodně to znovu nebudu pokoušet…“ Neznamená to, že by děti s Fixed midset byly zanedbávané či ponižované. Jen motivace, ocenění a povzbuzení přichází za talent a výkon, nikoliv za snahu. Z úst dospělých slýchávají, jak jsou hodné, chytré, šikovné, hezké... Slyšíte to také? Hodnocené je dítě samotné! Ne jeho snaha.

Mají mě rádi, všechno totiž dělám správně. Ale co když udělám chybu?

Profesorka Dwecková v mnoha výzkumech prokázala, že chválíte-li dítě za jeho inteligenci, může to u dítěte sice vést k úspěchu – ale bez vnitřního pocitu radosti a štěstí, který by jej přirozeně motivoval k zopakování úspěchu. 
U dítěte to povede k tomu, že spoustu věcí vzdá, protože se bude bát, že udělá chybu. Nebude přemýšlet o učivu, ale o tom, jak bude vypadat, když se to nenaučí. Jak se na něho budou ostatní dívat. Nebude věřit, že je schopné uspět, pokud neuspěje hned na začátku. Neriskuje. Nepůjde mu o to, naučit či dozvědět se něco nového, ale získat dobrou známku, kterou následně okolí ocení a která bude důvodem spokojenosti. Hledá to nejjednodušší řešení, protože neúspěch znamená ztrátu přízně okolí a bez toho, je dítě ztraceno.

Asi nejsem tak dobrý, když mi to nejde samo

Ne, to není věta, kterou si děti v duchu říkají, ale vzorec, který se s opakováním podprahově ukládá. Schovávají se pod ním i jiné sebehodnotící přesvědčení: „Asi nebudu moc chytrý, když se musím tolik učit.“ „Proč bych se měla vůbec o něco snažit, když existuje pravděpodobnost, že to zkazím.“ A pokud se v podobném vzorci sami poznáváte, možná nejdete i své vlastní věty.

Nic není ztraceno, rozvíjejte Growth mindset

Tři kroky ke „growth mindset“

1. Poznejte nejprve svůj vlastní styl myšlení
Sebereflexe je prvním krokem k rozvoji „growth mindset“. Stejně jako většina věcí v životě není pouze „černých či bílých“, tak je přirozené, že každý z nás běžně používá kombinaci „fixed“ a „growth“ mindset. Podstatné je uvědomovat si rozdíl mezi oběma způsoby myšlení, jejich dopadem na náš život a tím, v jakém poměru k sobě hovoříme pomocí „growth“ či „fixed“ mindset. A vědomě se postupně učit aktivně používat „growth“ mindset. Pokud si toho začnete všímat, velmi brzy budete schopni udělat změnu i ve formě ocenění namířeným správným směrem. K sobě i dětem.

2. Chvalte proces, ne výsledek!
Pokud jsou děti chváleny za inteligenci nebo když něčemu rychle porozumí, jakou zprávu jim to dává v okamžiku, když se s něčím potýkají? Zcela logicky pak odvodí: „Jestliže mě minulý úspěch ukázal jako chytrého, můj současný neúspěch mě dělá hloupým“. Místo toho se snažte chválit úsilí, vytrvalost a odvahu, které projevily a vynaložily k překonání překážky. Pokud je chválíte, když procházejí obtížnými chvílemi, slyší, že si vážíte jejich úsilí, a to povede k úspěchu. Je jen třeba vytrvat.

Příklady, které můžete použít kdykoliv a hned teď:
„Téda! Pracovala jsi na tom opravdu intenzivně!“
„Všiml jsem si, že to zkoušíš znovu, přestože by bylo jednoduší s tím švihnout, toho si cením.“
„Vyžaduje hodně odvahy udělat to, co jsi udělal ty!“
„Vytrvat nebylo snadné, je skvělý, že jsi to zvládla a dotáhla to!“
„Práce a nasazení ti pomůže dostat se tam, kam chceš.“

3. Ukažte jim, jak se mohou učit ze svých pádů a nezdarů
Neúspěch do života patří a je zcela v pořádku. Je situací, ze které se můžeme učit nejen dělat věci lépe, ale třeba od nich i odejít nebo se k nim vracet později či s dopomocí. A schopnost požádat o pomoc a nebýt v těžkých situacích sám je velmi podstatným nástrojem pro odolnost a zdravé duševní zdraví. Nápodoba je velmi efektivní způsob učení a v rodinách zejména. Proto je to i na vás.

Benefit Growth mindset

Děti se díky tomuto způsobu uvažování těší na zkoušení nových věcí. Učení berou jako přirozenou součást života, včetně chyb, které vnímají jako výzvy. Rychle se oklepou z neúspěchu. Umí se zdravě a přiměřeně prosadit. A jejich vnitřní hlas říkající: „Nikdy v tom nebudu dost dobrý“, se může změnit na zvědavost a chuť objevovat.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání