Linka bezpečí | Kurz - Výcvik v telefonické krizové intervenci

Výcvik v telefonické krizové intervenci

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 20 absolventů.

Co se naučíte

 • Vést telefonickou komunikaci s klienty v náročných situacích
 • Vyhodnocovat účinnost svých intervencí
 • Přizpůsobovat vedení hovoru rozmanitým podmínkám
 • Pracovat se svými emocemi v kontaktu s klienty
 • Aktivizovat různé zdroje podpory v zájmu vlastní psychohygieny

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesích, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích
 • Všechny, kdo se chějí dozvědět více o telefonické krizové intervenci
 • Všechny, kdo se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
 • Zájemce o pracovní pozici konzultanta Linky bezpečí
 • Osoby ve věku min. 21 let

Termín

Rozsah: 74 vyučovacích hodin,
Sejdeme se vždy Pá – Ne

9:00-16:30

10.-12.01.2025

24.-26.01.2025

08.-09.02.2025

21.-22.02.2025

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2023/1732-SP/PC
Adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, (mapa)

Pro přihlášení je nutné být absolventem Krizové intervence – základního kurzu Linky bezpečí nebo obdobného MPSV akreditovaného vzdělávání od jiného poskytovatele

Registrace je platná až po zaslání osvědčení o absolvování Základního kurzu - krizové intervence

Cena: 22 430 Kč (sleva na 20 430 Kč pro studenty, ZTP, starobní důchodce, …)

Cíl výcviku

Výcvik prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti osvojené účastníky v kurzu Krizová intervence – základní kurz a to specificky v kontextu krizové intervence přes telefon. Koncipován je do čtyř ucelených bloků.

Výcvik má tři úrovně:

 • teoretickou
 • praktickou
 • sebezkušenostní

Představuje témata, se kterými se účastníci mohou potkat při práci na lince telefonické krizové pomoci (pro děti, dospělé i seniory) jako i při vedení telefonických hovorů s klienty různých sociálních služeb.
Důraz je kladen nejen na metodickou stránku vedení hovoru, ale také na sebereflexi pracovníka, jeho práci s vlastními emocemi a udržitelnost pracovního fungování. Etické aspekty a orientace v psychosociální síti jsou průřezovými tématy výcviku.

Kombinace Krizové intervence – základního kurzu a Výcviku v telefonické krizové intervenci připravuje zájemce pro práci na pracovišti s krizovým telefonem.

Přednášející

Mgr. Kateřina Lišková, DiS.

Mgr. Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Vystudovala sociální práci a sociální politiku. Má přes dvacet let praxe s krizovou intervencí po telefonu, chatu a e-mailu. A to jak s prací s klienty, tak s vedením odborných týmů a lektorováním ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství přes e-mail.

Mgr. Aneta Haramijová

Aneta při studiu psychologie začala pracovat jako konzultant a posléze intervizor Linky bezpečí, posledních 12 let je hrdým lektorem jejích externích kurzů. Své zkušenosti čerpá především ze svého působení při Policejním prezidiu ČR na pozici psycholožky a vedoucí skupiny krizové intervence (vedla zde Linku pomoci v krizi a pracovala s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí), dále z její poradensko psychologické činnosti aplikované ve vlastní praxi i firemním prostředí. Za svou profesní specializaci považuje práci s krizí a traumatem v různých kontextech, v tomto směru se všemožně vzdělává a staví na svém sebezkušenostním výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

Mgr. Anna Jelínková

Anna vystudovala Psychologii na FF UK v Praze a také Psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde je na pozici vedoucí týmu - intervizor. Pokud není na Lince, tráví svůj pracovní čas v soukromé terapeutické praxi v Dejvicích. Má hotový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je účastnicí výcviku v biosyntéze. Svůj čas také ráda věnuje předáváním zkušeností a učení nových krizových interventů. Lektorování se věnuje mnoho let. Lektorovala dětské skupiny na základních i středních školách, nyní se věnuje lektorování dospělých. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, kde čerpá energii.

Mgr. Jakub Zámečník

Jakub začal na Lince bezpečí pracovat v roce 2015 na pozici konzultanta a postupně se propracoval až na vedoucího směny. Na Lince bezpečí se specializuje na problematiku internetové bezpečnosti. V roce 2018 ukončil studium psychologie na FF UK v Praze. Několik let také pracuje v krizovém centru, v současné době na pozici psychologa. Mj. je i studentem terapeutického výcviku INSTEP.

Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.

Honza Kaňák se věnuje krizové intervenci od roku 2004, kdy nastoupil na Linku bezpečí. V současné době působí v Poradně Vigvam (v rámci krátkodobé podpory s lidmi, kteří truchlí) a na HTF UK jako výzkumný pracovník. Výzkumně se zabývá oblastí truchlení a oblastí spirituality (jejím postavením v profesionálně pojaté sociální práci, faktory ovlivňující různou podobu spirituality aj.).

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

Mgr. Lucie Zelenková, DiS.

Lucka je s Linkou bezpečí svázána již od roku 2002. Začala jako konzultant na lince a přes vedoucí směny a e-mailovou poradnu se vypracovala na zástupce vedoucí odborných služeb. Mimo Linku pracovala i v organizaci pomáhající dospělým lidem s mentálním postižením k samostatnosti a v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí. Hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiky. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce a v zájmu klienta přímo komunikuje s organizacemi, které mu mohou v jeho náročné situaci přímo pomoci. Pro Linku bezpečí také lektoruje v našem Výcviku telefonické krizové intervence a dalších kurzech.

MUDr. Tereza Michálková Grézlová

Tereza vystudovala medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje jako všeobecná praktická lékařka pro dospělé. Během studií pracovala na Lince bezpečí jako telefonická konzultantka a asistentka náslechů pro nově přicházející kolegy, působila také několik let v E-mailové poradně Linky bezpečí. Absolvovala mimo jiné např. kurz krizové intervence tváří v tváří, výcvik v motivačních rozhovorech, věnovala se výzkumu v oblasti dětské psychiatrie. Nyní zahajuje výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch.

Karolína Balcarová

Karolína pracovala mnoho let v oblasti závislostí a prevence. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik (SUR). Seberozvoji se věnuje i nadále. V posledních deseti letech pracuje na Lince bezpečí, původně jako konzultant-krizový intervent a nyní jako vedoucí telefonické služby LB. Pracuje v e-mailové poradně a na chatu Rodičovské linky. Působila několik let jako ředitel ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Po celou dobu své práce v sociálních službách se aktivně věnuje lektorování.

Líbil se mi výcvik celkově. Bylo to velmi různorodé. Oceňuji poslech reálných hovorů a rozebírání, co bychom mohli udělat.

Výcvik rozhodně předčil má očekávání. Dal mi mnoho do mého profesního i osobního života.

Nejvíce mě zaujaly modelovky – naučila jsem se lépe naslouchat a mluvit s lidmi, být oporou.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.