Linka bezpečí | Nový školní rok – jak na start

Nový školní rok – jak na start

Blíží se konec prázdnin a to znamená začátek nového školního roku. Některé děti se těší na spolužáky, jiné, zejména na 1. stupni ZŠ na paní učitelku, pana učitele, krok k dospělosti. Pro některé děti je však toto období spojeno s obavami, ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré vztahy s některými učiteli či hrozbu v podobě zkušenosti se šikanou. Pojďme se na vstup do školního roku podívat optikou Linky bezpečí.

Bude školní rok 2020/21 jiný?

To je především na nás rodičích, dospělých. Jak se letošní rok promítl do našich životů, víme každý velmi dobře. A právě všudy přítomný fenomén koronavirus upozaďte. Pochopitelně je na místě obezřetnost, hygiena a dodržování pár bodů, s kterými se seznámí ve škole. Stejně tak, že se děti mají před vstupem do třídy přezout. Situaci nedramatizujte. Čerpat lze z našeho článku z doby uzavřených škol. Pracujte s pozitivy, vyučování započne bez větších omezení, nebude potřeba třídy dělit na skupiny ani nosit potvrzení o bezinfekčnosti a ve třídě otravné roušky.

A nikdy není ostuda, nebo vaše selhání, dát dětem prostor a soukromí pro hovor na Linku bezpečí.

Zejména prvňáčci, kteří jdou do školních lavic úplně poprvé, mohou cítit stres. S kým budou sedět v lavici, jak bude vypadat jejich třída, paní učitelka, noví spolužáci, jak den zvládnou bez rodičů apod. A tak dejte do jejich prožitku maximum. Udělejte jim z první cesty do školy a celého dne rituál v doprovodu blízkých osob. Podporujte, chvalte, mějte radost s nimi. Prožitky i fotky z tohoto dne si mnoho z nás pamatuje celý život. Dopřejte to i vašim dětem.

Co říkají čísla?

Ze statistik Linky bezpečí vyplývá, že nejčastěji volají děti, kterým bylo v průběhu loňského školního roku ubližováno. Problémy, které se týkají školy, tvoří zhruba 10 % všech problémů, které s námi děti řeší. Výraznou částí je pak problém šikany ve škole. Děti si v průběhu prázdnin odpočinou, ale s návratem do školy zažívají opět strach z opakované šikany. A to jsou pak velmi časté hovory před začátkem školního roku.

Podle statistik se s určitou formou šikany ve škole setká přes 40 % dětí. Průběžné statistiky Linky bezpečí dokládají, že šikana je skutečně závažným problém, jehož výskyt v průběhu let neklesá. Zatímco v roce 2000 byla na Lince bezpečí tomuto tématu věnována 2 % hovorů, v roce 2019 to bylo již 6 % ze všech kontaktů. Děti tak stále častěji využívají i chat nebo e-mailovou komunikaci.

Kromě šikany děti trápí například špatné vztahy v kolektivu, opakovaně zažívaný neúspěch, ale i kritika od učitelů“ dodal Peter Porubský konzultant Linky bezpečí.

Pokud jde dítě do první třídy či do nové školy, bývají jeho obavy často přirozené. Je důležité, aby byli v klidu především rodiče. Malé děti velmi často poznají jejich nervozitu a mohou jí podlehnout. „Obecně je dobré obavám dětí předcházet tím, že s nimi o nich budeme otevřeně hovořit a nebudeme je zlehčovat. Už jen nahlas vyslovená, a od rodiče přijatá obava, může být pro dítě velmi úlevná. Je důležité, aby rodiče společně s dítětem, někdy i s učitelem, hledali pozitivní řešení vzniklých situací, které si např. děti nesou z minulého školního roku,“ říká Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky, která zároveň uvádí, že právě tento základní princip v rodinách nezřídka selhává a rodiče berou obavy dětí na lehkou váhu.

Monika Vaňková, odborná konzultantka Rodičovské linky doplňuje: „…důležitou podporou od rodiče vedle přijetí a pochopení pocitů dětí, je také vysvětlení, že to, co prožívají je normální, přirozené a nejsou v tom samy. Stejná situace se týká spousty dalších dětí, a možná i rodiče něco podobného v minulosti pocítili na vlastní kůži.“

STRESU ZE ŠKOLY SE DÁ PŘEDCHÁZET 

Blížící se konec prázdnin by měly reflektovat nejen děti, ale také jejich rodiče. Právě oni hrají důležitou roli při přípravě svých dětí na nadcházející školní rok a dokáží zmírnit možné stresy a související rizika. Pro ty jsou určena následující doporučení kolegů z Linky:

 • Sedněte si jako rodina s dítětem, poohlédněte se za prázdninami (s fotkami, videi, obrázky či bez nich, předměty z výletů apod.). Vzájemně si sdílejte hezké společné chvilky. Dejte dětem prostor pro zážitky, které zažily i bez rodičů.
 • Poslední týden prázdnin si zkuste s dětmi pomalu upravovat denní režim tak, aby byl pro děti přechod do školy pozvolný. Nastavení režimu a času vyžaduje hodně energie, proto byste si měli hlídat svou kapacitu a zbytečně se pracovně nepřetěžujte, protože právě váš stres a úzkosti se přenášejí na děti.
 • Speciální péči věnujte dětem, které nastupují do nové třídy, nové školy. Zajímejte se, na co se těší a z čeho mají obavy. Posilujte stránky, které jim dělají radost, na které se těší.+
 • Podporujte děti, aby s vámi mluvily o tom, co se ve škole děje, případně čeho se bojí.
 • Zrevidujte také mimoškolní aktivity, zjistěte, co děti bavilo a co ne. Při plánování programu myslete na to, že děti potřebují čas i na odpočinek a zpracování zážitků ze školních dnů.
 • Pokud výsledky minulého školního roku nedopadly nejlépe, tak zkuste s dětmi vymyslet plán, jak to v tomto roce zvládnout bez zbytečných stresů (např. pravidelná podpora při přípravě na daný předmět, doučování apod.).
 • Nebojte se tvořivosti. Cvičit třeba násobilku se dá i vtipně během procházky, při jízdě autem, v zoo…
 • Starším dětem je dobré svěřit část odpovědnosti za určité úkoly, které s návratem do školy souvisí.

Kde hledat oporu a pomoc?

Rodičovská linka – tel. 606 021 021

 • Poradenství pro rodiče, prarodiče, sousedy, pedagogy apod., kteří řeší problematiku dětí.
 • Dostupná také přes CHAT a E-MAIL.
 • Více informací a provozní dobu naleznete na www.rodicovskalinka.cz.

Linka bezpečí – tel. 116 111

 • Linka pro děti a mládež (do 18 let, studenti do 26 let).
 • 24 hodin denně po celý rok, zdarma a anonymně.
 • Dostupná také přes CHAT a E-MAIL.
 • Více na www.linkabezpeci.cz.

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání