Drogy, cigarety, alkohol

Kouření cigaret a pití alkoholu je v České republice povolené až od osmnácti let.
Je to proto, že alkohol i cigarety jsou nezdravé a mohou lidskému tělu hodně ublížit. Přesto se můžeš setkat s tím, že Tvoji kamarádi kouří nebo pijí. Možná Ti také cigaretu nebo alkohol nabízeli. Pokud to člověk jednou vyzkouší, nemusí se nic stát. Problém ale nastává při pravidelném užívání. Můžeš se na kouření nebo na pití alkoholu stát závislý/á.

Závislost na alkoholu a cigaretách
Člověk se stává závislým, pokud pije alkohol, kouří cigarety nebo třeba užívá další návykové látky (drogy) a má problém s tím sám přestat. Člověku, který je závislý na alkoholu, se říká alkoholik. Alkoholik může ztrácet sebekontrolu, když je pod vlivem alkoholu, chovat se bez zábran, nevhodně a být i agresivní. Alkoholismus je nemoc. Proto lidé, kteří jsou na alkoholu závislí, potřebují pomoci, aby se mohli léčit.

I na cigaretách vzniká závislost. Odnaučit se kouřit může být taky velký problém a bojuje s tím hodně lidí.

Kouření i pití alkoholu způsobuje řadu zdravotních problémů, které nemusí být hned vidět, ale kterých je těžké se zbavit.

Další drogy
Zmínili jsme také drogy - chemické látky, které mění Tvou náladu a pocity. Mezi drogy patří léky, které Ti předepisuje lékař a které se užívají při nemoci.
A potom drogy ilegální, zákonem zakázané látky.

Existují i jiné závislosti, například závislost na výherních automatech.

Všechny závislosti jsou škodlivé.

Proč lidé berou drogy?
Je mnoho důvodů, kvůli kterým se člověk může dostat k braní drog.
  • Aby se neshodil před partou,
  • aby se lépe vyrovnal se svými starostmi,
  • protože to chce zkusit ze zvědavosti,
  • protože to dělají kamarádi,
  • bere drogy kvůli jejich účinkům.

Je braní drog nebezpečné?
Při braní jakékoliv chemické látky, i tabletek od lékaře, mohou vzniknout vedlejší účinky. Ty bývají u léků popsané v příbalovém letáku. Drogy mohou být smíchané s neznámou příměsí, o které dopředu nevíš, jak ve Tvém těle zareaguje. Braní drog také může přinést další problémy, např.:
  •  neshody s rodinou, přáteli,
  •  zdravotní a psychické problémy,
  •  finanční potíže,
  •  problémy se zákonem, stíhání Policií,
  •  neplnění povinností (např. nedokončení studia apod.).

Setkal/a ses s drogami, alkoholem nebo s cigaretami?
Zvažuješ vyzkoušet nějakou drogu?
Nabízí Ti někdo alkohol, cigarety nebo drogy?
Má někdo v Tvém okolí problém s alkoholem, cigaretami či drogami?
Nebo se prostě chceš dozvědět víc?


Co s tím?
Ať už je Tvá situace jakákoliv, zažíváš-li nejistotu, zkus si o tom promluvit s někým, ke komu máš důvěru. Problémy s alkoholem či drogami se zabývá i spousta odborníků a organizací.

Pokud se obáváš reakce svých blízkých nebo zatím nechceš chodit za odborníky, můžeš zavolat na Linku bezpečí 116111 a promluvit si o čemkoliv s námi.
Drogy, cigarety, alkohol

Modelový příběh:

Můj kluk často hulí. Občas si dám s ním, ale někdy mi to už leze na nervy, myslím, že už to nezvládá. Když mu to řeknu, tak se akorát pohádáme, že prej to má pod kontrolou…jenže já myslím, že už moc ne...

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí tě něco podobného?

Pokud tě cokoli trápí, neboj se svěřit, protože ne nadarmo se říká, že sdělená bolest je poloviční a sdělená radost pak dvojnásobná. Na Lince bezpečí jsme nepřetržitě ve dne v noci, kdykoliv tě nejen rádi vyslechneme, ale pokusíme se ti i pomoci.