Zanedbávání

Rodiče (nebo Ti dospělí, u kterých jsi v péči) mají povinnost se o Tebe řádně starat.
Pokud to nedělají a jsou nevšímaví vůči Tvým potřebám, jedná se o zanedbávání.
Zanedbávání může ohrozit Tvůj vývoj, ve vážných případech dokonce Tvůj život.

O co se tedy rodiče mají postarat?
  • Máš právo mít dostatek jídla a pití.
  • Rodiče Ti musí obstarat oblečení a boty na letní i zimní období.
  • Rodiče mají povinnosti Tě pravidelně brát na prohlídky k lékaři.
  • Rodiče se musí postarat o to, aby ses nedostal/a do nebezpečných situací, nebo nezůstal/a dlouho sám/sama.
  • Mezi Tebou a rodiči by měl být pozitivní citový vztah, to znamená, že by Ti měli dávat najevo svou lásku k Tobě.
  • Také je jejich povinnost umožnit Ti chodit do školy a rozvíjet Tvá nadání a schopnosti.
  • Rodiče Ti mají být k dispozici, když je potřebuješ. Může se stát, že Ti chybí, protože nebývají doma.
Zanedbávání nemusí být na první pohled patrné, ale často bývá dlouhodobé. O to je nebezpečnější.

Budou mít moji rodiče problémy, když se někdo dozví o tom, že mě zanedbávají?
Rodiče mohou mít potíže se o Tebe postarat z různých důvodů. Může jít o nedostatek finančních prostředků, potíže se zdravím, nebo o jiný problém. To ale neznamená, že se o Tebe starat nemusí. Je to pořád jejich práce a povinnost.

Pokud se o vašich potížích dozvědí odborníci, mohou pomoci rodičům řešit jejich starosti tak, aby mohli zlepšit svou péče o Tebe.

Co s tím?
Pokud se o Tebe rodiče dostatečně dobře nestarají, můžeš to říct někomu dospělému, komu důvěřuješ – někomu z příbuzných či známých, hodné učitelce/učiteli, své doktorce/doktorovi. Všichni mají povinnost Ti pomoci.
Nebo můžeš zajít na městský či obecní úřad na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde pracují sociální pracovnice/pracovníci. Jejich úkolem je pomáhat dětem, kterým se z nějakého důvodu doma nedaří dobře. 

Nebo můžeš kdykoliv využít služeb Linky bezpečí a zatelefonovat nám na 116111, nebo napsat na chat Linky bezpečí či se nám svěřit v e-mailu.
Zanedbávání

Modelový příběh:

...často mám hlad, máma mi nedává svačiny ani peníze na obědy, zamyká lednici, abych si nic nemohl brát sám…když je mi špatně, tak se mnou nechce jít k doktorce, mám to vydržet...

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí tě něco podobného?

Pokud tě cokoli trápí, neboj se svěřit, protože ne nadarmo se říká, že sdělená bolest je poloviční a sdělená radost pak dvojnásobná. Na Lince bezpečí jsme nepřetržitě ve dne v noci, kdykoliv tě nejen rádi vyslechneme, ale pokusíme se ti i pomoci.