Linka bezpečí | Internet je jako oheň. Dobrý sluha, zlý pán.

Internet je jako oheň. Dobrý sluha, zlý pán.

Kyberprostor nabízí spoustu zábavy. Ale také nástrah. Jak těžké je v něm vyrůstat a vychovávat své děti? I o tom vypráví dokument Kateřiny Hager, Děti online. Promítal se na filmovém festivalu Jeden svět v Lounech, kam jsem byla za Linku bezpečí přizvaná jako host.

Když se moderátorka besedy po skončení filmu zeptala, kolik návštěvníků sleduje například některé youtubery nebo jimi sami jsou, zvedly se tři ruce. Dětské. Na stejnou otázku, kterou položila ten samý den při dopoledním promítání na místním gymnáziu, dostala odpověď: „Spíš se zeptejte, kdo nesleduje“. A počet rukou byl přibližně stejný.

Bylo jasné, že mezigenerační nůžky v užívání a chápání internetu jsou doširoka otevřené.

‚Děti online‘ poutají pozornost

Ve filmu se rozplétají příběhy úspěšného dvanáctiletého youtubera Zachyho s více než 130 000 odběrateli, mladého pařmena počítačových her a dvou dívek, které se staly oběťmi sexuální facebookové agrese. Snímek je nahlédnutím do světa dětí dnešní doby a pro dospělého člověka bez záliby v trávení mnoha hodin v internetovém světě možná alarmující výpovědí o vzdálenosti generací.

Nejvíc dotazů v besedě po filmu směřovalo na youtubera Toma Snowa, který byl přizvaný jako host. Možná také proto, že jak sám přiznával, jeho ADHD ho neustále nutí k poutání pozornosti.  Dalo by se říci, že i to dokresluje youtuberský profil. Pozornost. Upoutání pozornosti je cílem tvůrců videí. Videa jsou věcí vkusu. Na besedě ovšem několikrát zaznělo, že pokud chcete zaujmout, nejjednodušším způsobem je šokovat, třeba i mírou a četností používaných vulgarismů. To se bohužel stává youtuberovským standardem.

I druhý host byl v kyberprostoru jako doma. Mladá bloggerka zpětně popisující období jejích dvanácti let, vystupující pod fiktivní identitou dospívajícího chlapce Milana. V této postavě se stala spoluautorkou internetové knihy, psané společenstvím mladých pisatelů. Pod touto alter ego identitou navázal/a vztah se svojí první přítelkyní. Vztah přetrval i po jejím coming outu, vystoupení z role Milana. Nyní, na hraně dospělosti, je pod jiným pseudonymem pro změnu v online skupině dívek s poruchou příjmu potravy. Tyto vstupy jsou pro ni hlavně jakousi sociální sondou do světa jiných skupin.

Kyberšikana a sexuální zneužívání na Lince bezpečí

Poslední téma kyberšikany a sexuálního zneužívání jsem za Linku bezpečí zastoupila já. I to jsou témata našich hovorů s dětmi. V loňském roce jsme řešili 103 hovorů týkajících se samotné kyberšikany, za sexuální zneužívání se počet vyšplhal až na 483 volajících dětí. Otázky v diskuzi se překvapivě stáčely spíš k technickým otázkám fungování Linky, vzdělání konzultantů, dodržování psychohygieny, počtu hovorů denně a dalších informací o lince. Ověřovat důvěryhodnost zdroje je také rodičovskou zodpovědností.

Patrně jsem nebyla sama, kdo z povídání hostů postupně zjišťoval, že ačkoliv vím, co je Youtube, mám svůj FB profil a do blogu přispívám, má tento nekonečný kybersvět mnoho vzdálených rovin a dimenzí, do kterých se mi zřejmě proniknout nikdy nepovede. Jejich šíře mě překvapuje a trochu i děsí. Internet je jako oheň. Dobrý sluha, zlý pán. Bez něj se dnes sotva obejdeme. A vlastně ani nechceme, proto je dobré s dětmi o nebezpečí na internetu mluvit a hranice v jeho užívání nastavovat společně. Zjistit více o jeho bezpečném používání můžete například na e-bezpečí.cz nebo seznamsebezpecne.cz.

Trailer k filmu Děti online najdete ke zhlédnutí zde: https://www.jedensvet.cz/2017/filmy-a-z/34561-deti-online

Kam pokračovat dál

Videa, články, podcasty

Pochybovat o sobě je běžná součást dospívání